francesco69
Mivel pap vagyok, a teológiai ismeretek hiányával sem vagyok, viszont a "szédevakantista atya", is eretnekséget fogalmaz meg. A Pápa, igen sajnos, sok téves és értelmetlen dolgot mond.
Beati pauperes spiritu
Kedves Atya, nagyon örülök, hogy ilyen aktív tagja a fórumnak. Ha megengedi, akkor annyit bátorkodnék még megjegyezni, hogy valójában nem mindegy, milyen teológiai ismereteket és milyen mélységben tanult egy pap a szemináriumban. Erről a saját élettörténetem lenne a tanúságtétel, ám annak még úgy tűnik nincs itt az ideje.
Isten áldja.
francesco69
Érdekes ez a prédikáció, ami nem szentbeszéd, hanem egy vádbeszéd. Ennek is kb. annyi köze van az evangéliumhoz, mint napjaink legtöbb prédikációinak. II Vatikáni zsinat pápáit, hamis pápának nevezni kissé merész és eretnek gondolat, mert a zsinat előtti 1900 évben is voltak érdekes személyek Szent Péter trónján, ha csak a reneszánsz kor pápáit nézzük, vagy Boldog IX. Piusz pápát, aki simán …More
Érdekes ez a prédikáció, ami nem szentbeszéd, hanem egy vádbeszéd. Ennek is kb. annyi köze van az evangéliumhoz, mint napjaink legtöbb prédikációinak. II Vatikáni zsinat pápáit, hamis pápának nevezni kissé merész és eretnek gondolat, mert a zsinat előtti 1900 évben is voltak érdekes személyek Szent Péter trónján, ha csak a reneszánsz kor pápáit nézzük, vagy Boldog IX. Piusz pápát, aki simán aláírt kivégzőparancsot, a saját koruk és történelmi szituációktól elvonatkozva ítéletet mondani elhamarkodott lépés lenne. Istenszolgája XII. Piuszt megvádolják még most is a hallgatás bűnével, németekhez való kötödése miatt Hitler pápájának mutatják be, ami persze nem igaz. Arról sem érdemes gondolkodni, hogy mi lett volna, ha XII. Piusz a 60-as években lett volna pápá, hogyan cselekedett volna, abban a hit és erkölcsi válságban. A pápaság lényege soha nem az a külsőség volt, amibe most is néhányan bele vannak szerelmesedve, tiara, hordszék, uszályok, térdhajtás, trónállók, üres gesztusok, stb. Ezek is ráragadtak a századokban a pápaságra, és ettől jó is, hogy megszabadult. (Megjegyzem, hogy ha Szent Péter a maga korának a jellemével, hitével és életének egyszerűségével, meglátogatta volna a adott korok pápáit, az ő fülüket is levágta volna, majdnem mindnek. ) Szóval a pápaság lényege valóban, a Krisztus iránti szeretet, a jó Pásztor követése, oldó-kötő hatalom, a hitben való megerősítés.
Beati pauperes spiritu
Sajnálatos, hogy csak ennyit sikerült a szentbeszédből megjegyezni. Mindazonáltal a pápaság intézményét illetően a világi gondolatmenetel kevés, komoly teológiai ismeretekre van szükség bármilyen megnyilatkozáshoz. A szedevakantista atya, aki a prédikációt írta rendelkezik ezzel.

Egy dolgot azonban még én is felismerek: Ferenc pápa (?) a számtalan nyilvános eretnekségével, melyeket eddig még …More
Sajnálatos, hogy csak ennyit sikerült a szentbeszédből megjegyezni. Mindazonáltal a pápaság intézményét illetően a világi gondolatmenetel kevés, komoly teológiai ismeretekre van szükség bármilyen megnyilatkozáshoz. A szedevakantista atya, aki a prédikációt írta rendelkezik ezzel.

Egy dolgot azonban még én is felismerek: Ferenc pápa (?) a számtalan nyilvános eretnekségével, melyeket eddig még nem vont vissza, egész biztosan nem lehet az Anyaszentegyház tagja.

Idézet:

Bellarmin Szent Róbert (1610)
Egy pápa, aki nyíltan eretnek, automatikusan (per se) megszűnik pápának és főnek lenni, ugyanúgy, ahogyan automatikusan megszűnik kereszténynek és az Egyház tagjának lenni. Amiért is az Egyház ítéletet hozhat felette és megbüntetheti. Ez az összes régi egyházatya tanítása, akik azt tanítják, hogy a nyílt eretnekek azonnal elveszítenek minden joghatóságot.

I. Vatikáni Zsinat (1869), Serapius Iragui (1959)
Mit lehetne mondani, ha a római pápa eretnekké válna? Az I. Vatikáni Zsinaton feltették a következő kérdést: a római pápa magánemberként eshet-e nyílt eretnekségbe?

A válasz így hangzott: »Szilárdan bízva a természetfölötti gondviselésben úgy gondoljuk, hogy elég valószínű: ilyen soha nem fog megtörténni. De Isten nem hagy cserben minket a szükség idején. Amiért is ha Ő Maga meg is engedne egy ekkora gonoszságot, akkor az ennek kezelésére szolgáló eszközök sem hiányoznának.«

A teológusok ugyanígy válaszolnak. Nem tudjuk bizonyítani, hogy egy ilyen esemény teljesen valószínűtlen (absolutam repugnatiam facti). Ezen okból kifolyólag a teológusok rendszerint elismerik, hogy a római pápa, ha nyílt eretnekségbe esne, a továbbiakban nem lenne az Egyház tagja, és ezért annak látható fejének sem lehetne nevezni.

S hogy mindezek tükrében miért bitorolhatja mégis Ferenc pápa (?) a trónt? Isten tervének a része...