TerezaK
1142

Středa 11.5.2022

Pasáž: Jan 12,44-50 44Ježíš hlasitě zvolal: „Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. 45A kdo vidí mne, vidí toho, který mě …