Clicks67

Ciszterek templomának sekrestyéje

Stigler Lajosné
Európa-hírű sekrestye Székesfehérváron