Clicks306
Peter(skala)
2

Pápež nadácii z Azerbajdžanu: Dialóg, spolupráca a vzájomné poznávanie

Ilustračná snímka (Vatican Media)

PÁPEŽ


Pápež nadácii z Azerbajdžanu: Dialóg, spolupráca a vzájomné poznávanie

Kultúra dialógu je majstrovskou cestou a vzájomným poznávaním rastieme v bratstve – o tomto hovoril pápež František členom medzinárodnej Nadácie Nizami Ganjavi, ktorých krátko pozdravil v stredu 27. novembra pred generálnou audienciou.

Nadácia založená v Azerbajdžane v roku 2012 nesie meno perzského básnika z 12. storočia a angažuje sa v šírení dialógu medzi kultúrami a národmi. Medzi jej členmi sú aj hlavy štátov a reprezentanti prestížnych medzinárodných organizácií.

V Ríme sa dnes skončilo jej niekoľkodňové stretnutie na tému: „Sloboda od násilia: pokoj, bezpečnosť a prevencia konfliktu v agende pre rozvoj 2030“.

Pápež František ocenil angažovanosť nadácie „pri šírení pokoja v dialógu a vo vzájomnej úcte“ a dodal:

„Robíte tak dávajúc do služby svetovej komunity hodnoty a skúsenosti vyzreté počas plnenia vysokých funkcií, ktoré ste zastávali vo svojich krajinách. Osobitne prajem ten najlepší výsledok príspevku, ktorý chcete ponúknuť o výzve klimatických zmien.

Povzbudzujem vás, aby ste napredovali na tejto ceste v presvedčení, že kultúra dialógu je majstrovskou cestou, spolupráca je tým najúčinnejším počínaním a vzájomné poznanie je metódou k rastu v bratstve medzi ľuďmi a národmi
(porov. Dokument o ľudskom bratstve, Abú Zabí, 4. február 2019).

-zk-
Caesar
Boh dáva prikázania, diabol nabáda k dialógu
Boh dáva prikázania a diabol ponúka dialóg. Mnoho dnešných veriacich sa žiaľ domnieva, že je tomu naopak a že Boh je ten, ktorý ponúka dialóg a diabol je len konšpiračnou teóriou a výmyslom. Ak však katolík dokáže vymenovať aspoň desať Božích prikázaní tak jednoznačne vie, že Boh oslovuje človeka hneď na začiatku Biblie príkazom, keď mu zakázal jesť …More
Boh dáva prikázania, diabol nabáda k dialógu
Boh dáva prikázania a diabol ponúka dialóg. Mnoho dnešných veriacich sa žiaľ domnieva, že je tomu naopak a že Boh je ten, ktorý ponúka dialóg a diabol je len konšpiračnou teóriou a výmyslom. Ak však katolík dokáže vymenovať aspoň desať Božích prikázaní tak jednoznačne vie, že Boh oslovuje človeka hneď na začiatku Biblie príkazom, keď mu zakázal jesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla (Genezis 2,16-17: 16 A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. 17 Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“).
Naopak diabol prichádza s otázkou, ktorá spochybňuje Boží imperatív a nabáda k dialógu a polemike o Božom príkaze (Genezis 3,1-5: 1 No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: »Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«?“ 2 Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: »Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!«“ 4 – Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, 5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ – 6 A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol.).
Diabol budí v človeku dojem, že môže o Božích príkazoch polemizovať a ponúka človeku pocit falošnej slobody. Diabol ale nechce, aby bol človek slobodný, chce ho o slobodu pripraviť, pretože človeka nenávidí. Diabol chce, aby človek popieral Božie prikázania a sám sa tak pripravil o svoju slobodu a Spásu, pretože keď sa človek odvráti do Boha, dostane sa do sféry vplyvu diabla. Diabol prichádza takmer vždy na začiatku s ponukou dialógu, jeho kroky však vždy vedú k strate ľudskej dôstojnosti, slobody a k ľudskej skaze. Diabol je otec lži a poloprávd, vďaka jeho dialógu s človekom je cesta do pekla spočiatku dláždená tými najlepšími úmyslami človeka.
Božie prikázania sú radou pre človeka, ktorá má človeku umožniť spojiť sa s Bohom a zapojiť sa do Božieho plánu. Niečoho takého diabol nie je schopný, diabol dokáže len parazitovať na tom, čo Boh vytvoril, diabol sa opičí po Bohu. Diabol je pyšný a ľudí nenávidí, pretože na rozdiel od diabla, človek nemusí byť zatratený. Diabol chce ľuďom čo najviac uškodiť a stiahnuť ich so sebou do zatratenia. Podstatou Boha je láska, ktorú diabol kvôli svojej pýche a samoľúbosti nechápe. Diabol nikdy nepochopí, že Boh uskutočňuje svoj plán spoločne s človekom, ktorý má slobodnú vôľu a človeku predkladá svoj Božský plán. Závisí len od slobodnej vôle človeka, ako sa človek rozhodne a čo si zvolí.
Diabol vo svojej nenávisti voči človeku využíva všetky možné zbrane. Polemizuje, intriguje, negativizuje Božie prikázania, nakoniec vo svojej agresivite a zúrivosti vždy útočí a ubližuje. Božie príkazy a rady človeku označuje za zákazy, ktorých cieľom je pošliapať ľudské ego a slobodu. Diabol v prvom rade volá po potrebe dialógu, až keď človeka zviklá, zmocní sa ho pomocou hriechu, ktorého silu neustále stupňuje, tak ho privedie na koniec cesty (ku ktorej diabol človeka posunul práve lákavým dialógom na začiatku cesty odvrátenia sa od Boha)ktorá už znamená konečnú skazu človeka. Diabol dokáže strojiť úklady, konšpirovať a chce človeka donútiť aby plnil jeho skryté zámery, vzoprel sa Bohu a zahynul spoločne s ním. Diabol chce, aby človek okrem toho sám seba celú večnosť týral a toto je spomenutá druhá a definitívna smrť o ktorej hovorí Apokalypsa.
Joske and 3 more users like this.
Joske likes this.
Pravda bude skryta likes this.
Monika G likes this.
apredsasatoci likes this.
Anton Čulen