Dziecko
Następny święty, po Łukaszu i Mateuszu, odpadł