Clicks123

Milosť Porciunkulových odpustkov 2. august

ľubica
1
Porciunkula je názov kostolíka Anjelskej Panny Marie, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Oficiálny názov kaplnky Santa Maria degli Angeli je názvom katedrály, ktorou bola v roku More
Porciunkula je názov kostolíka Anjelskej Panny Marie, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Oficiálny názov kaplnky Santa Maria degli Angeli je názvom katedrály, ktorou bola v roku 1679 na príkaz pápeža Pia V. (z r. 1569) kaplnka Porciunkula obostavaná.

V súčasnosti sa nachádza na námestí Spoleto asi 4 kilometre od Assisi. Dátum 2. august 1216 je dňom, v ktorý svätý František získal od vtedy novozvoleného pápeža Honoriusa III. privilégium dávať veriacim plnomocné odpustky v kaplnke Anjelskej Panny Marie v Assisi.