CUDOWNY MEDALIK
362.8K
Tymoteusz
Tymoteusz
One more comment from Tymoteusz
Tymoteusz
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
314
Ci, którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła Św. Weronika. Stosownie, z jaką gorliwością czcić będą znieważone Me Oblicze przez bluźnierców, tak samo będę czuwać nad ich obliczem przez grzechy oszpeconym. Boskie Oblicze Moje jest formą Bóstwa, która przywraca duszom podobieństwo Boże.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2898
Ci, którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła Św. Weronika. Stosownie, z jaką gorliwością czcić będą znieważone Me Oblicze przez bluźnierców, tak samo będę czuwać nad ich obliczem przez grzechy oszpeconym. Boskie Oblicze Moje jest formą Bóstwa, która przywraca duszom podobieństwo Boże.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Wszyscy, którzy chcąc Mi okazać swoją miłość pamiętać będą często o wizerunku przedstawiającym Moje Boskie Oblicze, uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa żywy odblask Mojej Twarzy, która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą bardziej od innych w życiu wiecznym".

Cóż to za droga obietnica! Czyż ona nie powinna ożywić naszej pobożności do Cudownego Oblicza Boskiego Zbawiciela?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Święta Gertruda spytała: "Panie, jaki środek mógłby złagodzić dotkliwe cierpienia Twego Boskiego Oblicza?" Na to odrzekł jej Zbawiciel:
"Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść".
Czcijmy, adorujmy, uwielbiajmy i przekazujmy wszystkim Najświętsze Oblicze …More
Święta Gertruda spytała: "Panie, jaki środek mógłby złagodzić dotkliwe cierpienia Twego Boskiego Oblicza?" Na to odrzekł jej Zbawiciel:
"Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść".
Czcijmy, adorujmy, uwielbiajmy i przekazujmy wszystkim Najświętsze Oblicze Pana Jezusa, które nam pozostawił odbite na Całunie Turyńskim, podczas Swojego Zmartwychwstania.
Modlitwy do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa są w modlitewniku ,,Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa".
megur shares this
103
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Moja ukochana córko, pragnę byś bardzo rozpowszechniała Moją Podobiznę Chcę wejść do domu każdej rodziny, nawrócić najbardziej zatwardziałe serca. Zanieś Mnie do szpitali, przytułków do szkół i do sierocińców.''
,,Pomogę Ci znaleźć nowych Apostołów. Będą oni nowymi wybranymi i bardzo drodzy Sercu Memu, będą mieli specjalne w nim miejsce.''
,,Błogosławić będę ich rodzinom i Sam kierować będę …More
,,Moja ukochana córko, pragnę byś bardzo rozpowszechniała Moją Podobiznę Chcę wejść do domu każdej rodziny, nawrócić najbardziej zatwardziałe serca. Zanieś Mnie do szpitali, przytułków do szkół i do sierocińców.''
,,Pomogę Ci znaleźć nowych Apostołów. Będą oni nowymi wybranymi i bardzo drodzy Sercu Memu, będą mieli specjalne w nim miejsce.''
,,Błogosławić będę ich rodzinom i Sam kierować będę ich sprawom.
Zrealizuję w pełni to, co wam powiedziałem w Ewangelii „Temu, kto pierwszy szuka Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, reszta będzie dana”
A teraz powiadam Ci „Temu, kto wpajać będzie zaufanie i miłość do Mego Miłosierdzia, odpłacę stokrotnie w tym życiu i w przyszłym”
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Wszyscy, którzy chcąc Mi okazać swoją miłość pamiętać będą często o wizerunku przedstawiającym Moje Boskie Oblicze, uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa żywy odblask Mojej Twarzy, która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą bardziej od innych w życiu wiecznym".
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W celu złagodzenia kar, które spadną na Świat Ojciec Przedwieczny, życzy sobie nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Swojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa i adoracji Tegoż Oblicza.
Przez to Święte Oblicze Króla królów zostanie dane Światu Współczucie i Miłosierdzie.''