09:59
Evanjelizacia
1.6K
† 2. veľkonočná streda - Uverme v Krista Spasiteľa. zadarmo knihy pre duchovný rast: evanjelizacia.eu/knihy 18.4.2012 | Jn 3, 16-21 Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul …More
† 2. veľkonočná streda - Uverme v Krista Spasiteľa.

zadarmo knihy pre duchovný rast: evanjelizacia.eu/knihy 18.4.2012 | Jn 3, 16-21 Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.