Clicks130
Victory

BKP: Je třeba se chránit před těmi, kteří skrze očkování přijali mRNA vakcínu? (+ video)

Toto video je možné zhlédnout i zde: wistia.com/medias/ptd4elfvkz
bitchute.com/video/1YYzJhBsPwcv/
rumble.com/vh60pj-je-teba-se-chrnit.html
ugetube.com/watch/ZfY3q1xQB5CCVvW

cos.tv/videos/play/27973017056875520

Mnozí odborníci varují, že ti, kteří jsou očkovaní proti covidu-19, se stanou laboratořemi či továrnami na výrobu spike proteinu. Budou vydechovat nebo póry ze svého těla šířit nebezpečné, až smrtící viry, a infikovat jimi neočkované. Někteří odborníci proto vyvozují závěr, že bude nutné chránit se před očkovanými – např. odstupy....

Otázka: Jak se dívat na toho, kdo se nechal očkovat experimentální vakcínou proti covidu-19?
Odpověď: Každý člověk má rozum a svědomí a je povinen hledat pravdu a podle ní jednat. Pokud z nedbalosti pravdu nehledá a sám si pak zaviní škodu na zdraví, anebo ji způsobí druhým, nese za to morální zodpovědnost a důsledky. Nezodpovědný řidič může zavinit zranění či smrt sobě i druhým. Tento princip platí i ve vztahu k těm, kteří nehledali pravdu a nechali se zmanipulovat k přijetí experimentální, fatálně nebezpečné vakcíny. Omluvou není to, že masmédia vakcinaci vehementně prosazovala. Každý člověk už by měl vědět, že masmédia cílevědomě lžou a vypouštějí fake news. Mnoho lidí bylo zmanipulováno také různými politickými či církevními autoritami, ale ani to neomlouvá.

Otázka: Co mají tito lidé, kteří přijali vakcínu, nyní dělat?
Odpověď: Mají činit pokání, tedy přiznat si pravdu, že se nechali oklamat a vyvodit z toho řešení.

Otázka: Mají nyní spáchat sebevraždu, protože sami jsou nakaženi a vážně ohrožují druhé?
Odpověď: V žádném případě! Sebevražda je podle církevního učení těžkým hříchem a vede do věčného zavržení. Peklo ale není fake. Řešením je obrátit se k Bohu, prosit o odpuštění, že nehledali nebo dokonce odmítli pravdu. Zbytek života už nyní musí na prvním místě hledat pravdu a usilovat o spásu své duše skrze víru v evangelium a následování Ježíše. On i dnes tobě říká: „Vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Tím křížem jsou následky vakcíny. Tímto se připraví na kající smrt a po ní dostane věčný život!

Otázka: Má smysl se v tomto případě modlit i za zázrak uzdravení?
Odpověď: Ano! U Boha není nic nemožného. On může mnohé uzdravit.

Otázka: Jak mají jednat neočkovaní vůči očkovaným?
Odpověď: Zde platí – zachovávat hygienická opatření s odstupy. Přesto musí počítat s tím, že mohou být nakaženi zmutovanými viry, které budou očkovaní produkovat. Dle evangelia je třeba odpustit očkovanému, jehož vinou se mnozí stanou obětí třeba i smrtelného viru. Proto dnes musí být každý z nás připraveni na smrt. Jak? Přijmout Ježíše Krista, jediného Spasitele, a zůstat Mu a Jeho evangeliu věrni. On je spasením i tvé duše, ale může uzdravit i tvé tělo.

Otázka: Tzv. Svatý otec František velmi propaguje vakcinaci proti covid-19 pro všechny! Je to správné a morální?
Odpověď: Pseudopapež Bergoglio se stal svou propagací mRNA vakcíny svůdcem a podvodníkem mas. Hrubým zločinem je jeho tvrzení, že prý kdo odmítne vakcinaci, ohrožuje druhé a dopouští se hříchu. Obojí je hrubá lež. Opak je pravdou: ten, kdo se nechá vakcinovat, ohrožuje druhé a dopouští se tak hříchu.

Otázka: Vystoupili na Summitu v USA pod názvem „Pravda nad strachem“, který probíhal 7.−9. 5. 2021, i církevní představitelé?
Odpověď: Ano. Kromě arcibiskupa Carlo Maria Viganò rovněž odvážně proti mRNA vakcíně vystoupil biskup Schneider. Bolestnou realitou však je, že biskup Schneider je ve vnitřní jednotě s Bergogliem, který naopak vakcinaci vehementně prosazuje.

Závěr:
Summit v USA dal jasnou orientaci, Bohu díky za odvážné lékaře a jiné osobnosti, které se Summitu zúčastnily. To vše, co řekli, nás má vést k tomu, abychom bojovali za pravdu, vakcinaci odmítali a varovali před ní. To nejdůležitější ale je obrátit se k Bohu a vážně počítat s blízkou věčností a Božím soudem. My máme toužit po pravém a věčném štěstí v nebi a varovat se pekla. Toto je pravá životní moudrost! Naše záchrana je v Kristu Ježíši. V Něm máme odpuštění hříchů a život věčný. Není už podstatné, zda zemřeme dnes či zítra! My už máme v Kristu život věčný. (1J 5,13)

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

13. 5. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c