Clicks861
Sacerdos Hyacinthus

Kard. Alfons Maria Stickler SDB, Teologiczna atrakcyjność Mszy Trydenckiej (audio i tekst)

Ave verum Corpus,
natum de Maria Virgine!


Jeśli kiedykolwiek stanęlibyśmy wobec dylematu, w jakiej Mszy uczestniczyć – czy we Mszy św. Piusa V, czy we Mszy Pawła VI – potraktujmy to jako dylemat pozorny. Msza Trydencka jest katolicka i integralnie wyraża, fundamentalną dla katolickiego rozumienia Mszy, teologię Ofiary. Jest wolna od błędu. Zdrowy owoc katolickiej niezmutowanej wiary. Najdoskonalszy akt kultu. Idealna harmonia lex credendi i lex orandi. Katolicka harmonia.

Szerokie upowszechnienie Mszy Świętej św. Piusa V będzie drogocenną i pewną drogą, aby Kościół na nowo zajaśniał blaskiem chwały Bożej!

W posłuszeństwie motu proprio Summorum Pontificum
Ojca Świętego Benedykta XVI
oraz Instrukcji Universae Ecclesiae,
odważne rozpowszechnianie Mszy Świętej Trydenckiej,
która jest najdoskonalszym aktem kultu,
będzie najwspanialszym darem dla Polski
– ku jej odnowie i świętości!
(Elementarz katolika)

Wykorzystajmy zatem z całą odwagą i przedsiębiorczością możliwości, jakie dają nam trzy dokumenty:

* Summorum Pontificum

* List do Biskupów

* Universae Ecclesiae

Z okazji uroczystości Corpus Domini zachęcam do posłuchania i przeczytania z uwagą ważnego wykładu. Nagranie audio po polsku ukazuje się chyba po raz pierwszy w internecie. Tekst w języku polskim, zarówno w wersji audio, jak i drukowanej, publikuję na podstawie wersji dostępnej w czasopiśmie Christianitas – za uprzejmym pozwoleniem Redakcji.

Polećmy innym to słowo odważnego salezjanina i hierarchy wielce zasłużonego dla obrony katolickiej Tradycji, Mszy Trydenckiej i języka łacińskiego:

Kard. Alfons Maria Stickler SDB
Teologiczna atrakcyjność Mszy Trydenckiej


Wykład wygłoszony w Nowym Jorku w dniu 9 maja 1995 roku w czasie konferencji zorganizowanej przez środowiska „ChristiFideles” i „Keep the Faith”.

Na podstawie oryginalnego tekstu angielskiego zamieszczonego w kwartalniku „The Latin Mass Magazine” (lato 1995).

audio: Kardynał Alfons Maria Stickler SDB, Teologiczna atrakcyjność Mszy Trydenckiej
.
tekst wykładu: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/kard-alfons-mar…
.
źródło: Sacerdos Haycinthus
.