Clicks1.8K
csk.news
8

Kardinál Sarah by mal vyháňať diabla zo Svätého Petra - Monsignor Bux

Monsignor Nicola Bux, povedal, že zo Svätého Petra musí byť vyhnaný diabol po tom, čo ho znečistila prítomnosť Pachamamy (10. novembra).

Keď samotné duchovenstvo prehrá voči v modle, Pán sa ho vzdá a je ho potrebné priviesť späť, vysvetluje Bux.

Preto by „kardinál Sarah, Prefekt božskej bohoslužby, mohol vykonať exorcizmus vo svätom Petrivu, a tak baziliku vyčistiť.“

#newsQkjlteipyl

Strážce
Docela mne bavíš, trolíku. Umíš psát o svéprávných exekutorech. Pochopil jsem dobře, že bys raději nesvéprávného? Co není, může být. Při tom, co se dnes děje... Zvláště když se lidé jako ty nadlimitně namnoží! 😀 😀 😀
Kallistratos
Mazej za Barbarinem, Joskem a budete hned 3 v 1. 🚬 (byť za ten dlouhý čas to bylo na GTV nejméně 15 v 1)
-------------------------
Strážce
před 1 hodinouVůbec sis to nevylepšil, Šmudlo. Máš nedostatečnou slovní zásobu. Podlimitně nesvéprávnou 🤐 . A to ses pokoušel vykládat slovo, jehož základem je útok. Co s tebou, přitroublý trolíku? 😁
Kallistratos
Pan lingvista Barbarin by mohl možná dělat korektora v okrajovém deníčku, ale důležitý je vždy obsah ... A exekutor měl vždy dost rozšířené pravomoci a jeho svéprávnost byla někdy nadlimitní. Podle toho vypadaly i exekuce od různých exekutorů a podobně tak v případě jednotlivých inkvizitorů.... Nekontrolovatelných a zpupných. Viz. cs.wikipedia.org/wiki/Jindřich_Franti…
Barbarin
To je neuvěřitelné, kolik hlouposti sem zavleče multinickař. Pravděpodobně v horečnatém záchvatu, ve snaze zaplavit Glorii plody své, patologickým lhaním porušené mysli, vnucuje ostatním uživatelům tisíceré obdoby ukazováčků svých prstů.

Kallistratos
před 1 hodinou
Obávám se, že něco jako soudobí exekutoři, kteří mohou jednat někdy i značně svéprávně...
Kallistratos
Dovolil bych si zareagovat zde, protože pod Thea nemohu. Reagoval bych na diskutéra JP ohledně inkvizice a to větou: Ve středověku neexistovala inkvizice jako jediná instituce či organizace. Pro období středověku bychom spíše měli hovořit o jednotlivých inkvizitorech či jednotlivých inkvizičních tribunálech obsazených soudci, z nichž někteří byli dominikáni a jiní františkáni...

Z toho plyne, …More
Dovolil bych si zareagovat zde, protože pod Thea nemohu. Reagoval bych na diskutéra JP ohledně inkvizice a to větou: Ve středověku neexistovala inkvizice jako jediná instituce či organizace. Pro období středověku bychom spíše měli hovořit o jednotlivých inkvizitorech či jednotlivých inkvizičních tribunálech obsazených soudci, z nichž někteří byli dominikáni a jiní františkáni...

Z toho plyne, že inkvizitorství bylo zjevně ne až tak kontrolovatelné a nebylo plně institucionalizované. Obávám se, že něco jako soudobí exekutoři, kteří mohou jednat někdy i značně svéprávně... Ovšem jindy zase došlo k systémovému propojení s mocí světskou a vedlo to k útrapám... Každý panovník si přeje pořádek a jednotu na svém panství a nemíní si ji nechat narušovat, i Žižka se nepáral s Pikarty a v sudu je pálil... Jen malým odskokem - světské právo hrdelní bylo oproti některým inkvizičním praktikám daleko za hranou představivosti.... O tom se ale nemluví a tak se vytváří mystifikační představa jak vše Církev....
-------------------------------------------
Josef Pavelka

před 31 minutami

Tajná inkvizice (1/3) - Plameny víry

Ano, učení Pána Ježíše Krista nevede k anarchismu, ale k řádu, státnímu i církevnímu. Váš dokument jsem ještě neviděl, podívám se, co za film si zaplatili k natočení nepřátelé Církve. Australan se prý zabývá osobami inkvizitorů. Bude se někdo zajímat reálným přínosem soudů středověku, jaká pravidla a spravedlnost se tam prosazovaly? Nynější Benedikt XVI. dal dokumenty k dispozici badatelům. Slyší uvažující lidé i "křesťané" badatele pouze natočené na film k propagandě, nebo také ostatní?
Na celém dění kolem i uvnitř inkvizice lze zřejmě nalézt i těžké chyby. Přesto při dobrém sledování kauzy "inkvizice" příjde badatel spíše na obdiv k církvi a pohled na jednoho z nafouknutých panáků proticírkevní propagandy médií, kterým se moc pravdy Církve vůbec nehodí.
Katolická církev prosí za odpuštění ústy svých nejvyšších představitelů. Omlouvá se za jednání, kterým se šířila pravda jinak, než hlásáním pravdy. Vyšel sborník s titulkem „Inkvizice“, má 788 stran. Prof. Borromeo při prezentaci uváděl i konkrétní údaje ze zmíněného díla. Např. Španělský inkvizitor Juan Antonio Llorente přičítal na počátku 19. století už zrušenému inkvizičnímu soudu 100.000 obětí, a to číslo se opakuje, avšak procesů bylo 125.000 a odsouzených na smrt jen 1 %, ani ne 1.300. Stejně to platí i o mučení a o honu na čarodějnice. Z bádání specialistů vycházejí náramně zmenšené. Inkvizice v Portugalsku, Španělsku a Itálii dala upálit ani ne sto odsouzených, proti 50.000 tisícům obětí tribunálů (asi občanských?) především v severní a střední Evropě. Zatímco inkviziční procedury poskytovaly mnohem více záruk svobodě jednotlivce než jiné současné soudy. A tedy nová prosba o odpuštění, ale za to, co se opravdu stalo, ne za vymyšlené legendy.
zaba
Horší je, že je třeba především vyhnat zalíbení v modloslužbě z našeho srdce a duše, teprve pak má cenu čistit vnějšek. I ve Starém Zákoně k vnější očistě chrámu mohlo dojít až zvítězila i vnějšně v židovském národě frakce obnovy. Chrám byl obnoven až po očistném procesu babylonského zajetí nebo po vítězství frakce obnovy v makabejské době.