Strážce
Docela mne bavíš, trolíku. Umíš psát o svéprávných exekutorech. Pochopil jsem dobře, že bys raději nesvéprávného? Co není, může být. Při tom, co se dnes děje... Zvláště když se lidé jako ty nadlimitně namnoží! 😀 😀 😀
Barbarin
To je neuvěřitelné, kolik hlouposti sem zavleče multinickař. Pravděpodobně v horečnatém záchvatu, ve snaze zaplavit Glorii plody své, patologickým lhaním porušené mysli, vnucuje ostatním uživatelům tisíceré obdoby ukazováčků svých prstů.

Kallistratos
před 1 hodinou
Obávám se, že něco jako soudobí exekutoři, kteří mohou jednat někdy i značně svéprávně...
zaba
Horší je, že je třeba především vyhnat zalíbení v modloslužbě z našeho srdce a duše, teprve pak má cenu čistit vnějšek. I ve Starém Zákoně k vnější očistě chrámu mohlo dojít až zvítězila i vnějšně v židovském národě frakce obnovy. Chrám byl obnoven až po očistném procesu babylonského zajetí nebo po vítězství frakce obnovy v makabejské době.