Quas Primas shares this
201
PRAWDA.

1
Posoborowe absurdy
Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
I tyś która współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami