02:06:33

Kościół (Mistyczne Ciało Chrystusa) musi przejść...

...taką samą drogę, jaką przeszedł Boski Założyciel Kościoła, aby zmartwychwstać i zajaśnieć blaskiem chwały i prawdy wobec wszystkich narodów w nowym i nadchodzącym średniowieczu, gdy Niepokalane …More
...taką samą drogę, jaką przeszedł Boski Założyciel Kościoła, aby zmartwychwstać i zajaśnieć blaskiem chwały i prawdy wobec wszystkich narodów w nowym i nadchodzącym średniowieczu, gdy Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje
_____________
"Pasja"; źródło: www.cda.pl/video/86186b1
wacula25wp.pl
pmichal No lecz powinieneś uważniej przyjrzeć się naszemu papieżowi Franciszkowi, który również ze smutkiem, w samotności przeżywa obecne święta lecz w pełni akceptuje zalecenia służby zdrowia.A w tym przypadku władze państwa Rzeczypospolitej dbają o bezpieczeństwo kościoła i wszystkich OBYWATELI
yagu
Kościół posoborowy musi odrzucić heretycką nową msze , by Boga nie obrażać .
W obronie Tradycji Kościoła
@yagu stokroć bardziej podoba się Bogu pokorny i kochający Boga katolik uczestniczący w nowej (ułomna zewnętrzna struktura liturgiczna) Mszy, niż pełen pychy i bałwochwalczo traktujący obrzędy trydenckie katolik "słuchający" starej (bardziej bliska doskonałości, choć niedoskonała) Mszy. Proszę, przeczytaj ten wstrząsający tekst. Historia magistra vitae est.

Ps. Tutaj jest trochę aktualnych …More
@yagu stokroć bardziej podoba się Bogu pokorny i kochający Boga katolik uczestniczący w nowej (ułomna zewnętrzna struktura liturgiczna) Mszy, niż pełen pychy i bałwochwalczo traktujący obrzędy trydenckie katolik "słuchający" starej (bardziej bliska doskonałości, choć niedoskonała) Mszy. Proszę, przeczytaj ten wstrząsający tekst. Historia magistra vitae est.

Ps. Tutaj jest trochę aktualnych informacji.
starski
Msza święta "przodem do ludu" bez udziału ludu jest jeszcze bardziej dziwaczna... Ciągle "my", "my" i "nas", a "nas" nie ma...
MementoMori+++
Za trydenckim rytem mszy musi iść także prawdziwe życie modlitwy i wiarygodne życie duchowe na miarę wymagań Jezusa . Trydencki ryt nie może być fasadą . Przed II WS był ryt trydencki jednak aborcje, spirytyzm w przedwojennej Polsce były powszechne a życie poboznosciowe rozmijało się z Bogiem. Były wyjątki świętych, ale i dziś można znaleźć takie osoby jak choćby kilku kapłanów Piotra Glasa, …More
Za trydenckim rytem mszy musi iść także prawdziwe życie modlitwy i wiarygodne życie duchowe na miarę wymagań Jezusa . Trydencki ryt nie może być fasadą . Przed II WS był ryt trydencki jednak aborcje, spirytyzm w przedwojennej Polsce były powszechne a życie poboznosciowe rozmijało się z Bogiem. Były wyjątki świętych, ale i dziś można znaleźć takie osoby jak choćby kilku kapłanów Piotra Glasa, Augustyna Pelanowskiego, Jana Lenge i wielu innych którzy odprawiają msze w nowym rycie. Moc sakramentu Eucharystii nie jest uzależniona od formy rytu, moralności kapłana. Pomimo że NOM została okrojona przeistoczenie w NOM jest nadal ważne i nie można jej przekreślać. Jak ktoś nie ma wiary i jej nie rozwija to bez różnicy czy będzie uczestniczył w NOM czy trydenckim rycie gdyż po owocach...
yagu
Większość odnoszących się do mojego wpisu nie rozumiała kontekstu .Tu nie chodzi o jakieś czary i ceremonie . Od pięćdziesięciu lat nasi pasterze prowadza nas na zatracenie i widać " po owocach ich poznacie" . Nie potrzeba zaklinać rzeczywistości kara Boska , która Nas spotkała za odejście od dogmatów to za malo ? Po 2020 lat Chrześcijaństwa spodobały się Wam internetowe msze ? Polacy , Katolicy …More
Większość odnoszących się do mojego wpisu nie rozumiała kontekstu .Tu nie chodzi o jakieś czary i ceremonie . Od pięćdziesięciu lat nasi pasterze prowadza nas na zatracenie i widać " po owocach ich poznacie" . Nie potrzeba zaklinać rzeczywistości kara Boska , która Nas spotkała za odejście od dogmatów to za malo ? Po 2020 lat Chrześcijaństwa spodobały się Wam internetowe msze ? Polacy , Katolicy nic się nie stało ? Jedna rada to mniej pychy i na kolana , zaufać Bogu w Trójcy Jedynemu .Wskazywać jak brat bratu błędy i pomagać Księżom , być może dzięki Przenajświętszej Matce Boskiej iskra wiary wyjdzie na cały świat .
Elkam
@MementoMori +++

"Za trydenckim rytem mszy musi iść także prawdziwe życie modlitwy i wiarygodne życie duchowe na miarę wymagań Jezusa . Trydencki ryt nie może być fasadą . Przed II WS był ryt trydencki jednak aborcje, spirytyzm w przedwojennej Polsce były powszechne a życie poboznosciowe rozmijało się z Bogiem. Były wyjątki świętych, ale i dziś można znaleźć takie osoby jak choćby kilku …More
@MementoMori +++

"Za trydenckim rytem mszy musi iść także prawdziwe życie modlitwy i wiarygodne życie duchowe na miarę wymagań Jezusa . Trydencki ryt nie może być fasadą . Przed II WS był ryt trydencki jednak aborcje, spirytyzm w przedwojennej Polsce były powszechne a życie poboznosciowe rozmijało się z Bogiem. Były wyjątki świętych, ale i dziś można znaleźć takie osoby jak choćby kilku kapłanów Piotra Glasa, Augustyna Pelanowskiego, Jana Lenge i wielu innych którzy odprawiają msze w nowym rycie. Moc sakramentu Eucharystii nie jest uzależniona od formy rytu, moralności kapłana. Pomimo że NOM została okrojona przeistoczenie w NOM jest nadal ważne i nie można jej przekreślać. Jak ktoś nie ma wiary i jej nie rozwija to bez różnicy czy będzie uczestniczył w NOM czy trydenckim rycie gdyż po owocach..."
--------------------------------------

W trudnym czasie epidemii mogliśmy poznać w komentarzach, jak " przeżywali
Triduum paschalne, ci "rozmodleni promotorzy" rytu trydenckiego na gloria tv.

Zdałoby się rzec, "diabeł przybrał ornat ...", albo dokładniej- "ukrył się za twarzą Świętego Papieża"

Dla mnie to V kolumna dla rozwalenia Kościoła Katolickiego. Płatni trolle.
MementoMori+++
@elbow
Po Twoim skrajnym i specyficznym sposobie wypowiedzi , i po tym że najwyraźniej ważniejszy jest dla Ciebie sam ryt , a nawet ubóstwienie rytu niż to co Pan Bóg mówi i do czego zachęca , że można wywnioskować że nie zależnie czy byś uczestniczył w NOM czy w Trydencie to owoce znikome . A modernistą nie jestem , bo gdybym nim był to bym na profilu nie miał filmiku promującego mszy …More
@elbow
Po Twoim skrajnym i specyficznym sposobie wypowiedzi , i po tym że najwyraźniej ważniejszy jest dla Ciebie sam ryt , a nawet ubóstwienie rytu niż to co Pan Bóg mówi i do czego zachęca , że można wywnioskować że nie zależnie czy byś uczestniczył w NOM czy w Trydencie to owoce znikome . A modernistą nie jestem , bo gdybym nim był to bym na profilu nie miał filmiku promującego mszy wszechczasów powrót do korzeni z PCH .
MementoMori+++
@elbow
Chyba zapomniałeś jak wygląda Pismo Święte . Zapomniałeś lub nigdy nie wiedziałeś że cały świat jak i cały Kościół Katolicki od początku był rzeczywistością zła i rzeczywistością dobra .

We władaniu o ile masz , masz własną dusze a nie cały świat . Łatwo winić innych za to że się źle dzieje . Lepiej nic nie wiedzieć i mieć prostą wiarę w ubóstwie duchowym, niż "bezgrzesznością" i pychą …More
@elbow
Chyba zapomniałeś jak wygląda Pismo Święte . Zapomniałeś lub nigdy nie wiedziałeś że cały świat jak i cały Kościół Katolicki od początku był rzeczywistością zła i rzeczywistością dobra .

We władaniu o ile masz , masz własną dusze a nie cały świat . Łatwo winić innych za to że się źle dzieje . Lepiej nic nie wiedzieć i mieć prostą wiarę w ubóstwie duchowym, niż "bezgrzesznością" i pychą dawać anty świadectwo dla Kościoła Katolickiego . Bo Pan Jezus tak nie uczył .

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: «Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!». Jego współsługa padł przed nim i prosił go: «Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.

Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.

Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?». I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.


Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Mt 18 23-35

Czym charakteryzuje się postawa wybrania ?

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!». Mk 9 35

Któż bowiem jest większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.

Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela łk 22 27-30


Znane Ci są te słowa ? Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! Rz 12 21 ?
Znany Ci św Maksymilian Kolbe który oddał życie ? Jezus Chrystus który dla żydów także był modernistą ? Św Paweł napisał :

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców,
a przebiegłość przebiegłych zniweczę 1 Kor 1 18-19


Można walczyć całe życie z wrogami kościoła , z masonami , można walczyć o ryt mszy , można walczyć z diabłem , jednak paradoksalnie od Boga się oddala , a własne siły , własna wola , własna mądrość są pyłem dla szatana . A wszelkie zgorszenia , odstępstwo było zapowiedziane przez Pana Jezusa i proroków ST . Sędzią który wymierza sprawiedliwość jest Bóg

Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».Mt 13 27-30
4 more comments from MementoMori+++
MementoMori+++
@elbow
Królestwo Niebieskie nie jest miejscem dla duchów krytykanctwa
MementoMori+++
Ty słuchasz starożytnych ja słucham Jezusa , którego gdy nadmieniłem , posądziłeś mnie o zmiane tematu . I w tym tkwi sedno Twojego problemu , który jest niczym innym jak duchową ślepotą z którą nie mam zamiaru już dyskutować
MementoMori+++
@elbow
Między Królestwem Niebieskim a duchami krytykanctwa nie ma jedności i zgody :

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca,
bo oskarżyciel braci naszych został strącony,

ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Ap 12 10


Gdzie tu widzisz wspólny mianownik ?

Owocem zaś ducha jest: miłość, …More
@elbow
Między Królestwem Niebieskim a duchami krytykanctwa nie ma jedności i zgody :

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca,
bo oskarżyciel braci naszych został strącony,

ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Ap 12 10


Gdzie tu widzisz wspólny mianownik ?

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa Ga 5 22-23

Poznałem i co zakryte, i co jest jawne,
pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni wszystkiego!
Jest bowiem w niej duch rozumny, święty,
jedyny, wieloraki, subtelny,
rączy, przenikliwy, nieskalany,
jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki,
trwały, niezawodny, beztroski,
wszechmogący i wszystkowidzący,
przenikający wszelkie duchy
rozumne, czyste i najsubtelniejsze.
Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu
i przez wszystko przechodzi, i przenika dzięki swej czystości.
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej
i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego,
dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.

Mdr 7 21-25

Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi,
ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary:
ponieważ Bóg świadkiem jego nerek,
prawdziwym stróżem jego serca,
Tym, który słyszy mowę jego języka Mdr 1 6
MementoMori+++
@elbow
I właśnie twój duch krytykanctwa utrzymuje Cie w ślepocie duchowej
Napisałeś "Wielcy heretycy chełpili się podobnie, gardząc Tradycją i powołując się na swe subiektywne odczytanie na nowo Pisma." . A z tego właśnie ducha wynika że :
1. wszyscy inni są wielkimi heretykami a ty wielkim nie heretykiem
2. nazywasz mnie wielkim heretykiem i że odrzucam Tradycję co jest oszczerstwem i kłamstwem…More
@elbow
I właśnie twój duch krytykanctwa utrzymuje Cie w ślepocie duchowej
Napisałeś "Wielcy heretycy chełpili się podobnie, gardząc Tradycją i powołując się na swe subiektywne odczytanie na nowo Pisma." . A z tego właśnie ducha wynika że :
1. wszyscy inni są wielkimi heretykami a ty wielkim nie heretykiem
2. nazywasz mnie wielkim heretykiem i że odrzucam Tradycję co jest oszczerstwem i kłamstwem .
Gdybym odrzucał tradycje to bym nie podał nawet jednego cytatu z Pisma Świętego które przecież docierało za pomocą tradycji wpierw słownie a później za pomocą formy pisanej .

Twoja postawa jest niczym innym jak narzędziem tym samym którym posługuje się nowa lewica , która krytykuje i podważa wszystko . Jednak dzięki Bogu będzie mnie sądził Bóg , a nie jakiś oszczerca i kłamca . Tak się bowiem dzieje jak się fantazja i domysły wyprzedzają rozum, język i cierpliwość
mk2017
Dzięki za wstawienie.