07:25
Evanjelizacia
22.2K
† Vedieť rozlíšiť. Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka | Mk 12, 13-17 K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy …More
† Vedieť rozlíšiť.

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka | Mk 12, 13-17 K Ježišovi poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči. Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?"
Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!" A oni priniesli. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?"
Oni mu odpovedali: „Cisárov."
A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." I obdivovali ho.
Evanjelizacia
Určite by sa veľmi rád zapojil, p. Selecký.... momentálne je v nemocnici (a ak nie je, tak prednáša buď na SK, alebo v PL), je dosť vyťažený, zaneprázdnený. Váš odkaz mu odovzdám, príp. mu môžete napísať Vy www.evanjelizacia.eu
Anton Selecký
Toto ju všetko je pekné, tieto meditácie, ale otec Stanček by sa mohol zapojiť aj do niektorých našich debát. Žijeme aj vo velmi praktickom svete, viď mnohé problémy - bohužiaľ, a každý vstup duchovných v tomto smere bude vítaný.