3
4
1
2
Maria dwingt de duivel tot bekentenissen. Hoewel het boek “Maria dwingt de duivel tot bekentenissen” zeer boeiende lectuur is – ook voor personen die niet of matig geloven in het Zijn van God – is …More
Maria dwingt de duivel tot bekentenissen.

Hoewel het boek “Maria dwingt de duivel tot bekentenissen” zeer boeiende lectuur is – ook voor personen die niet of matig geloven in het Zijn van God – is het nuttig om volgende waarschuwing vooraf in acht te nemen.
Het boek die opgebouwd is uit een reeks van duivel-bekentenissen geregistreerd tijdens een exorcisme in de jaren ’70 brengt verschillende waarheden over het reilen en zeilen in de Rooms Katholieke Kerk aan het licht. Vooral voor geestelijken, maar ook voor leken kan het boek zeer confronterend zijn. De bekentenissen stemmen tot nadenken over de eigen godsvrucht en de beleving van het christelijke geloof. In die zin is het helemaal niet uitgesloten dat de lezer onbehagen ervaart tijdens het lezen van de bekentenissen.
Aangezien de bekentenissen door verschillende duivels gegeven worden: verwacht geen lieve, zoete woorden. De duivels worden gedwongen de waarheid te vertellen, maar daarbij schrikken ze niet terug voor een grof en aanstootgevend taalgebruik. Zij vermanen regelmatig de priesters op een kordate manier, verwijzend naar waarheden die bij de gewijde dienaren wroeging kunnen veroorzaken.
De bedoeling van de heruitgave van dit boek is enerzijds om Gods kinderen te waarschuwen voor de afvalligheid binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo worden diverse wanpraktijken binnen de Kerk aan het licht gebracht en worden de slechte vruchten van Het Tweede Vaticaans Concilie aangewezen.
Anderzijds verschaft het boek inzichten over een goede christelijke en katholieke geloofsbeleving. Het boek roept op om vast te houden aan de Traditie en de onveranderlijke Ware Leer van Jezus Christus, die ons tot de dood toe heeft bemind, en ons voor eeuwig aan Zijn Heilig Hart wilt drukken.

Ik wens dat dit boeiende boek u een hulp mag zijn,
Mariam