Marieta Ria
Veru, sviatostné manželstvo je krásne... Len dnes ľudia často uprednostňujú voľné zväzky, bez akýchkoľvek záväzkov, len si užívať, tzv. vzťahy na skúšku a podobne, všetko je len o konzume... Manželstvo je veľká sviatosť, lebo v ňom Boh spája a požehnáva muža a ženu, len ono je základom pre prijatie nového života a budovania rodiny. Mnohí ľudia chcú žiť bez obmedzení, nehovoriac o ochote prijatia …More
Veru, sviatostné manželstvo je krásne... Len dnes ľudia často uprednostňujú voľné zväzky, bez akýchkoľvek záväzkov, len si užívať, tzv. vzťahy na skúšku a podobne, všetko je len o konzume... Manželstvo je veľká sviatosť, lebo v ňom Boh spája a požehnáva muža a ženu, len ono je základom pre prijatie nového života a budovania rodiny. Mnohí ľudia chcú žiť bez obmedzení, nehovoriac o ochote prijatia detí... Dnes sa uprednostňuje kariéra a namiesto detí radšej pes... Je to strašné, ale od roku 1995 (myslím, že to v nedávnom videu hovoril dr. Balák) bolo len na Slovensku potratených milión detí!! Treba veľa prosiť za manželstvá, aby zostávali v Bohu a napĺňali to, na čo ich Najvyšší ustanovil!