pl.news
13.1K

Franciszek awansuje zimnokrwistego wojownika liturgicznego

Biskup Le Mans (364 000 katolików), we Francji, Yves Le Saux, lat 61, 27 czerwca został mianowany Biskupem Annecy (527 000 katolików).

Uchodzący za zimnokrwistego wojownika liturgicznego Le Saux nigdy nie wykazał się niczym szczególnym jako biskup. W swoim dekrecie z 21 czerwca wprowadził w życie założenia motu proprio Traditionis Custodes w ekstremalnie gorliwy i drobiazgowy sposób.

Le Saux nawet poszedł o krok dalej i wbrew Prawu Kanonicznemu narzucił koncelebrację księżom Obrządku Rzymskiego podczas Mszy Krzyżma Świętego.

Co więcej, Biskup podkreśla, że Bractwo Kapłańskie Św. Piotra - które to posiada swój oddział w Diecezji Annecy - ma prawo sprawować Obrządek Rzymski wyłącznie "w swoich własnych kościołach i oratoriach". W przypadku wszelkich innych miejsc potrzebna jest zgoda Le Sauxa.

La Croix przedstawia Diecezję Le Mans jako miejsce, "gdzie władza biskupia znajduję się w kobiecych rękach". Podobnie jak jego ekscelencja Biskup Rey z Fréjus-Toulon, Le Saux należy do charyzmatycznej Wspólnoty Emmanuel.

#newsZxflyawuii