charisma
1163

Márton Áron húsvéti körlevele (1945)

A világban zajló események hasonlóképpen elmélkedésre, magunkba szállásra és komoly önvizsgálatra késztetnek. "Kemény dolgokat mutattál népednek" (Zsolt 59,5) – mondhatjuk a zsoltárossal mi is. Az emberiség a szenvedések útját járja. Bűneivel ácsolta keresztjét s a maga ácsolta kereszt súlya alatt és a nagy vérveszteségtől már roskadozik. És mintha nem volna számára mentség és menekvés, bűnei hajtják, mint hajszolt rabszolgát a könyörtelen korbács. Fátyolos, zavart szemmel mered rá a vérbe és gyászba borított világra, de mennie kell – mintegy álomban s valami irgalmatlan törvénynek engedelmeskedve – egyre tovább és beljebb a kínok és fájdalmak útján.

Teljes cikk
Bazsó-Dombi Attila
Az eredeti forrás ez:
Püspöki körlevelek. 1945. IV. sz. Allocutio Praesulis in Pascha. – Nyomtatásban is megjelent, in: VIRT László, Márton Áron a lelkiismeret apostola, Ecclesia, Bp., 1988, 120-133. old. – A történelmi környezet: Erdélyben már átvonult a front, de Európában még nem ért véget a háború
Esetleg ez:
Márton Áron: [Húsvéti körlevél 1945-ben]. In: Marton József (szerk.): …More
Az eredeti forrás ez:
Püspöki körlevelek. 1945. IV. sz. Allocutio Praesulis in Pascha. – Nyomtatásban is megjelent, in: VIRT László, Márton Áron a lelkiismeret apostola, Ecclesia, Bp., 1988, 120-133. old. – A történelmi környezet: Erdélyben már átvonult a front, de Európában még nem ért véget a háború
Esetleg ez:
Márton Áron: [Húsvéti körlevél 1945-ben]. In: Marton József (szerk.): Márton Áron hagyatéka, 6. kötet. Marosvásárhely, 2009, Mentor. 55.o.
Semmiképpen sem a magnificat.ro, ahol szintén csak átvették.