Victory
11.4K

BKP: Papež apostata František jede do Kazachstánu. Další krok přechodu do anticírkve New Age

Ve dnech 13.-15. září 2022 se papež apostata zúčastní kongresu s pohanskými leadery. „... klaněli se slité modle, zaměnili svoji slávu za podobu …