Clicks42
szuirad1

Św. Cecylia z Rzymu 22 listopada.

Najstarsze źródła i dawne teksty hagiograficzne wyróżniają się tym, że przekazują najciekawsze anegdoty i szczegółowe rysy duchowości opisywanych mężów i niewiast Bożych, notując niejednokrotnie dialogi, które nie pojawiają się we współczesnych popularnych opracowaniach. Z nich właśnie korzystał bizantyński hagiograf Symeon Metafrastes spisując żywot św. Cecylii, którego tekst, oprócz samych źródeł, posłużył księdzu Skardze przy opisie pięknej historii Cecylii i jej świętego małżonka Waleriana. O nawróceniu Waleriana opowiada ponadto bł. Jakub de Voragine, autor słynnego hagiograficznego dzieła Złota legenda (Legenda aurea) powstałego w XIII wieku.

Obywatelka rzymska Caecilia była córką pogańskiego patrycjusza, lecz poznawszy w młodym wieku światło prawdziwej wiary Chrystusowej nie tylko przyjęła je, lecz całym sercem oddała się źródłu tego światła, Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi, ślubując mu dozgonną czystość i nie pragnąc innego oblubieńca poza Nim samym. Na szyi nosiła wypisany fragment Ewangelii i trwała w nieustannej bogomyślności, rozważając tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela.

Pragnęła pozostać nieskalaną do końca życia, inna wszakże była wola rodziców. Zjawiskowo piękna Cecylia został została zaręczona z równie dobrze jak ona urodzonym młodzieńcem imieniem Walerian. Jakież było jej przerażenie, gdy dotarło do niej, iż ślub jest nieunikniony. Uciekała się w gorliwej modlitwie do pomocy świętych Aniołów i Apostołów Pańskich, a gdy w noc poślubną została z oblubieńcem sam na sam, szukała ostatniej deski ratunku, by uchronić ślubowaną Bogu czystość.

Wiedziała, że poganin nie zrozumie.... pch24.pl/sw-cecylia-z-rzymu/