Clicks547
charisma
51

Mindszenty bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása

Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros rehabilitálási eljárása utóda, Erdő Péter bíboros-prímás kérésére a napokban [2012] a Legfőbb Ügyészség határozatával hivatalosan is lezárult. A budapesti Népbíróság IX. 254/1949 sz. alatt folytatott ügyben a Legfőbb Ügyészség már 1989 végén perújítási nyomozást rendelt el. Az 1990. évi XXVI. törvény a törvénysértő elítélések orvoslásáról szólt. A mostani határozat a korábbi perújítási nyomozás hivatalos lezárását jelenti, és egyben kinyilvánítja Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását.
Teljes cikk
Az egyházi rehabilitálása vajon esedékes-e:
VI. Pálnak a bűnöző magyar kommunista kormánnyal folytatott "párbeszéd" politikájában Mindszenty bíboros akadályt jelentett. Mindszenty több ajánlatot is visszautasított arra vonatkozóan, hogy Nyugatra távozzon, ezért, hogy megtörjék, VI. Pál és Casaroli Nixon elnökhöz fordult, hogy az kötelezze a bíborost a budapesti amerikai nagykövetség elhagyására. …More
Az egyházi rehabilitálása vajon esedékes-e:
VI. Pálnak a bűnöző magyar kommunista kormánnyal folytatott "párbeszéd" politikájában Mindszenty bíboros akadályt jelentett. Mindszenty több ajánlatot is visszautasított arra vonatkozóan, hogy Nyugatra távozzon, ezért, hogy megtörjék, VI. Pál és Casaroli Nixon elnökhöz fordult, hogy az kötelezze a bíborost a budapesti amerikai nagykövetség elhagyására. És így is lett! 1971. szeptember 28-án Mindszenty bíboros megérkezett Rómába. A bíborosnak, akit az "istentelenek" szörnyen megkínoztak, el kellett szenvednie VI. Pál finom erkölcsi erőszakát, amikor arra kötelezte, hogy minden nyilvánosan elhangzó prédikációját vagy beszédét előbb mutassa be a vatikáni cenzúrának. Azután 1974. januárjában VI. Pál elmozdította Magyarország prímási székéből és megtiltotta, hogy az emlékiratait publikálja! Ezek voltak Mindszenty bíboros Villa atyának mondott végzetes szavai: "Higgye el nekem, hogy VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve."
Forrás: eucharisztikuskongresszus.hu/Mindszenty_139.html
Atosz80 and one more user like this.
Atosz80 likes this.
lowoa likes this.
Atosz80
és VI. Pál utódja ferike is pontosan ezt teszi és még merte mondani hogy nem akar újabb Mindszenty ügyet.
Atosz80
ja és állítólag Casaróli szabadkőműves volt
Kisuff likes this.
A boldoggá avatása a kimondott Igazsága miatt nem polkorrekt:
„A rabszolgává tett nemzet soraiban ma én vagyok Magyarország egyedüli alkotmányos képviselője [...] feladatom lenne az újkormány kinevezése, a Nemzetgyűlés összehívása és feloszlatása[...], aki alkotmányos alapon új életet kezdhet a nemzet számára[...]. Az itt említettek alapja Szent Istvánnak II. Szilveszter pápához intézett …More
A boldoggá avatása a kimondott Igazsága miatt nem polkorrekt:
„A rabszolgává tett nemzet soraiban ma én vagyok Magyarország egyedüli alkotmányos képviselője [...] feladatom lenne az újkormány kinevezése, a Nemzetgyűlés összehívása és feloszlatása[...], aki alkotmányos alapon új életet kezdhet a nemzet számára[...]. Az itt említettek alapja Szent Istvánnak II. Szilveszter pápához intézett beszámolója a Magyar Egyház megszervezéséről, amelyben az esztergomi érsek a legmagasabb egyházi és alkotmányos méltóság. Ezt a beszámolót a pápa elfogadta, és jóváhagyta azzal, hogy a koronát [...] Szent Istvánnak adta. Az érsek-prímás kettős funkcióját kell szem előtt tartani – [...] utóbbi kettős eredetű: egyházi és alkotmányos. [...] Letétele még nem jelenti, hogy megszűnt prímásnak lenni. Nem személye, hanem a Nemzet függetlenséghez való joga ered az isteni akaratból és a természetjogból, s ez világos álláspont kinyilvánítására kényszeríti, valamint arra, hogy őrizze a prímás hivatalát.[...] Az lenne a kívánatos, hogy Őszentsége ne engedje meg, hogy a zsarnokság és istentelenség uralma megszakítsa az ezeréves gyakorlatot, hanem inkább mozdítsa elő a nemzet függetlenségét. Könyörgök Őszentségének, ne ejtsen foltot történelmi emlékezetén azzal, hogy visszaveszi a hitet és a Róma iránti hűséget a Máriához, Magyarország Nagyasszonyához mindig hű néptől és apostoli királyától, Szent Istvántól. Ami idáig történt Esztergommal kapcsolatban, az gyakorlatilag megkönnyíti Nixon elnöknek, hogy istentelen kezekbe juttassa a szentkoronát. Ez idáig az elnök folyamatosan megerősítette előttem, hogy továbbra is szent [tárgyhoz illő] oltalomban részesíti, ám utóbb olyan nyilatkozatokat tett a tömegkommunikációban, amelyek engem nyugtalansággal töltenek el. Amit írok, az minden magyarnak a véleménye. Ha Őszentsége ignorálja ezt: «Szóltam és megmentettem lelkemet, [...] hogy ne becsmérelhessék szolgálatunkat [...] Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz? [...] Hogyan egyeznék meg Krisztus Béliállal?» (2 Kor 6,3.14.15)”
Forrás: Mindszenty bíboros címeres papírra tisztázott, aláírt, de el nem küldött fellebbező levele VI. Pál pápához az esztergomi érseki szék megüresedettnek nyilvánítását követően – Publ. in: Somorjai Ádám OSB: Mindszenty felfogása a prímás alkotmányos szerepköréről, közjogi, politikai szerepvállalásáról, In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2011/1–2., 103-122.
Atosz80 and one more user like this.
Atosz80 likes this.
lowoa likes this.
Hamarosan megjelenik.... részletesen bemutatva az esztergomi érseki székből történt eltávolítás történetét...
Sipos Balázs and 3 more users like this.
Sipos Balázs likes this.
lowoa likes this.
Bazsó-Dombi Attila likes this.
charisma likes this.
Kisuff and one more user like this.
Kisuff likes this.
Sipos Balázs likes this.