Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Anton Čulen
11.9K

Stanovisko Historického odboru Matice slovenskej k navrhovanej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom …

Stanovisko Historického odboru Matice slovenskej k navrhovanej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá …
Mária Jana Krištofovičová shares this
673