Stylita
11472

Boží slovo na den 22.5. A.D. 2021

Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?“ Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: „Pane,…More
Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?“ Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: „Pane, a co on?“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš? Ty mě následuj!“ Mezi bratry se proto rozšířila řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš však Petrovi neřekl: „Nezemře“, ale: „Jestliže chci, aby zůstal, až přijdu, proč se o to staráš?“ To je ten učedník, který o tom všem vydává svědectví a to všechno zaznamenal a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané.
Jan 21,20-25
U.S.C.A.E.
ja len prečo sa potom v konštantínopole vymedzovali voči Rímu a chceli aby to mesto bolo význačné dokonca o to žiadali v kánone už to samo dokazuje že toto tu dole je kopa slov ale ťažko mohla byť autorita Ríma vymyslenou a danou až Konštantínom lebo to by ju hneď prestali rešpektovať a Biskupa Ríma tiež nebyť to Nástupca špeciálne Kristom vybratého Apoštola ako prvého medzi nimi a tu hrá …More
ja len prečo sa potom v konštantínopole vymedzovali voči Rímu a chceli aby to mesto bolo význačné dokonca o to žiadali v kánone už to samo dokazuje že toto tu dole je kopa slov ale ťažko mohla byť autorita Ríma vymyslenou a danou až Konštantínom lebo to by ju hneď prestali rešpektovať a Biskupa Ríma tiež nebyť to Nástupca špeciálne Kristom vybratého Apoštola ako prvého medzi nimi a tu hrá veľmi významnú úlohu že on vlastne nebol prvý povolaný

pre Katolíka je Petrova autorita odvodená od Kristovho výberu ináč by nemala zmysel už na začiatku textu to smrdí manipuláciou zasa krajnosť ako Papolatria to nie je Katolícky postoj to je akurát pohodlné
U.S.C.A.E.
najlepšie na tom je že východ má sviatok troch svätiteľov a všetci traja uznávali Pápežstvo 😊 a to myslím ten nezjednotený Byzantský
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_06.htm
1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: „Bratři, já jsem neudělal nic proti (izraelskému) lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_06.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže. Když se sešli, řekl jim: „Bratři, já jsem neudělal nic proti (izraelskému) lidu ani proti zvykům přijatým od předků. Přesto však jsem byl z Jeruzaléma v poutech vydán do moci Římanům. Ti mě po výslechu chtěli propustit, protože jsem se nedopustil žádného provinění, za které bych zasluhoval smrt. Když se však židé proti tomu stavěli, byl jsem nucen odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl na svůj národ něco žalovat. Kvůli tomu jsem si přál, abych vás mohl uvidět a promluvit s vámi. Vždyť pro naději Izraele (v Mesiáše) nosím tenhle řetěz.“ Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu.
Sk 28,16-20.30-31

Žalm:
Zbožní uzří tvou tvář, Hospodine.
Nebo: Aleluja.

Hospodin sídlí ve svém posvátném chrámě,
na nebesích má Hospodin svůj trůn,
jeho oči pozorují,
smrtelníky zkoumá jeho zrak.

Hospodin zkouší spravedlivého i bezbožníka,
miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z duše.
Vždyť Hospodin je spravedlivý,
má rád spravedlivé skutky,
zbožní uzří jeho tvář.
Zl 11

Evangelium:
Jan 21,20-25
Stylita
Mimobiblické starokřesťanské dokumenty uvádí Petrovo působení v Antiochii, v Korintu a v Římě, což je některými listy NZ částečně potvrzeno (např. Gal 2,11n -přítomnost v Antiochii; z 1Kor 1,12 vyplývá přítomnost v Korintě). Z Říma napsal dva listy. První, křesťanům pohanského původu v pěti římských provinciích Malé Asie. Druhý list psal křesťanům, které chtěl ochránit před učením těch …More
Mimobiblické starokřesťanské dokumenty uvádí Petrovo působení v Antiochii, v Korintu a v Římě, což je některými listy NZ částečně potvrzeno (např. Gal 2,11n -přítomnost v Antiochii; z 1Kor 1,12 vyplývá přítomnost v Korintě). Z Říma napsal dva listy. První, křesťanům pohanského původu v pěti římských provinciích Malé Asie. Druhý list psal křesťanům, které chtěl ochránit před učením těch, kteří nesprávně pochopili učení Pavlovo. List byl odeslán částečně jako závěť, protože Petr již očekával svůj pozemský konec.
O Petrově působení v Římě existují některé starokřesťanské dokumenty, zejména spisy jeho třetího nástupce Klementa I., které svědčí o jeho delším působení a smrti v Římě. Nepřímý důkaz jeho činnosti vidí historici ve velkém rozvoji a konsolidaci římské církve před Pavlovým příchodem do tohoto města. Podle starých podání byl Petr za krutého pronásledování křesťanů, které začal císař Nero po požáru Říma, ukřižován, a to hlavou dolů, protože se nepokládal za hodného zemřít jako jeho Mistr a Pán.
Mnohé informace o Petrovi dokreslují i potvrzují vykopávky a nálezy v Římě. Jeho nejstarší a prý věrohodné vyobrazení se nachází na fresce v kostele Santa Doma dela, kde má hranatý obličej, světlé vlasy a plnovous. V r. 1939 archeologové pod podlahou basiliky sv. Petra objevili Petrův hrob. Je v podzemí pod hlavním oltářem basiliky a že se skutečně jedná o Petrovy kosti, dotvrzují další objevy z r. 1956, kdy antropologická analýza prokázala, že jde o kosti muže z I. století ve věku 60-70, které se našly zabalené v látce se zlata a purpuru, ve výklenku obloženém mramorem s nápisem "Petrus eni" - "zde je Petr". Patologové složili celou kostru až na chodidla. Jejich nepřítomnost si vyložili tak, že při ukřižování hlavou dolů bylo tělo vojákem uříznuta u chodidel a tím sňato z kříže. Petr byl pohřben do hrobu na východním úpatí vatikánského pahorku. Nad hrobem prý vznikl nejprve malý zděný památník. Na jeho místě po srovnání pahorku postavil Konstantin Veliký po roce 320 mohutnou basiliku, posvěcenou r. 326 Silvestrem I.
zdroj: catholica.cz/?id=2698
U.S.C.A.E.
ja som tu už dával veľmi dlhý text o tom ako znovuzjednotený východ obhajuje Petrovo Prvenstvo a musím napísať že vynikajúco
U.S.C.A.E.
no ale ten "spoľahlivý" text tvrdí o Pápežovi Libériovi že je svätý má to háčik my ho svätým nevoláme asi toľko ku zdroju má tam chybu a predpokladám že nie len túto jednu
tým pádom ale neplatí žiaden následný koncil po tom roku tož to je blbé lebo to čo uznávajú aj nezjednotený vlastne neplatíMore
no ale ten "spoľahlivý" text tvrdí o Pápežovi Libériovi že je svätý má to háčik my ho svätým nevoláme asi toľko ku zdroju má tam chybu a predpokladám že nie len túto jednu

tým pádom ale neplatí žiaden následný koncil po tom roku tož to je blbé lebo to čo uznávajú aj nezjednotený vlastne neplatí
Stylita
Tiáru nosili papežové od 7. století.
U.S.C.A.E.
on ju Pápež má dokonca od štrnásteho ak sa bavíme o Trojkorune od siedmeho s istotou má čiapku ktorá ho odlišuje od ostatných Biskupov čo je správne lebo Úrad ho vždy aj odlišoval len sa to ukázalo v symbole
U.S.C.A.E.
ešte takú poznámku asi že by svätý Konštantín-Cyril nehľadal ostatky svätého Pápeža Klementa I keby Pápežstvo neuznával a už vôbec by s nimi nešiel do Ríma a ako tam vítali oboch bratov keď tam s ostatkami dorazili
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
svätý Tomáš Beckett nosil pod honosným rúchom Arcibiskupa lebo ten čo je nástupca Apoštolov hádam nemá zneucťovať úrad pomaly teplákami tak ten nosil vrcholne nepohodlné kajúce rúcho pod tým honosným to bola veru pokora a zas tí čo vykrikujú najhlasnejšie o prvotnej chudobe a apoštolskosti tým to vie hodne blbě vypáliť viď katari, albigénci tí dokonca až gnosticky nenávideli hmotu potom …More
svätý Tomáš Beckett nosil pod honosným rúchom Arcibiskupa lebo ten čo je nástupca Apoštolov hádam nemá zneucťovať úrad pomaly teplákami tak ten nosil vrcholne nepohodlné kajúce rúcho pod tým honosným to bola veru pokora a zas tí čo vykrikujú najhlasnejšie o prvotnej chudobe a apoštolskosti tým to vie hodne blbě vypáliť viď katari, albigénci tí dokonca až gnosticky nenávideli hmotu potom husiti

to nie je tak modernisticky šablónovite jednoduché že prvotná chudoba super a žiadne preukazovanie úcty tam kde patrí a komu patrí Cirkev je ináč monarchická tak ju Kristus založil on Kráľ má zástupcu na zemi a zbor nástupcov Apoštolov má byť duchovná šľachta a nemarxistickému katolíkovi nevadí že nosia odevy a insignie a že sa patrične oslovujú česť komu česť to je ten paradox že modernista síce toto zavrhuje ale býva až devótnym nekritickým Biskupo a Papolatrikom

taký svätý Pius X nosil komplet všetko a o chudoných sa staral s rovnakou horlivosťou ako za čias keď bol obyčajný farár

tam môže byt aj faktor Judáš u takých "správne" rozhorčených krikľúňov už neraz sa potvrdilo že to vykrikoval zlodej že načo také výdavky na chrám a tak podobne čo som písal vyššie to nebudem opakovať takým pokrytcom nejde ani tak o to že to nemajú chudobní ale o to že to nemajú oni

ono nemať nerovná sa nechieť mať a mať neznamená úplne automaticky hýriť

a marxistický katolík sa vlastne vylučuje to ako použiť v jednej vete tieto dve slová: fungujúci komunizmus 😊