Jeżeli dziś zwierzęta zaczynają być lepiej traktowane aniżeli sam człowiek, to nie jest to nic …

Jesteśmy atakowani: tym światem rządzą mroczne istoty i nigdy nie powinniście zapominać, że one się nie zmienią. 23 kwietnia, 2022 Jeżeli dziś zwier…
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1253
Antynataliści argumentują, że ludzie powinni zrezygnować z prokreacji, ponieważ jest moralnie zła.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Świat jest gorszy niż w czasach potopu, dogorywa w bagnie win, nienawiść i pożądliwość wypełniają serca ludzi. Wszystko to jest dziełem szatana. Świat spoczywa w gęstych ciemnościach. Aniołowie sprawiedliwości jednak są już rozproszeni po świecie. Przygotowane są wielkie rzeczy. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi, szczęśliwi ci, którzy oczekują Mnie.”
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Na marginesie dodam, że istnieje również wiele „społecznych projektów” promujących w sposób niezwykle „diaboliczny” nie posiadanie potomstwa. Spójrzcie tylko na jeden z takowych przykładów:Czym jest Antynatalizm? Otóż już Polska Wikipedia podaje, że: „Antynatalizm: stanowisko filozoficzne przypisujące negatywną wartość ludzkiej prokreacji. Antynataliści argumentują, że ludzie powinni zrez…More
,,Na marginesie dodam, że istnieje również wiele „społecznych projektów” promujących w sposób niezwykle „diaboliczny” nie posiadanie potomstwa. Spójrzcie tylko na jeden z takowych przykładów:Czym jest Antynatalizm? Otóż już Polska Wikipedia podaje, że: „Antynatalizm: stanowisko filozoficzne przypisujące negatywną wartość ludzkiej prokreacji. Antynataliści argumentują, że ludzie powinni zrezygnować z prokreacji, ponieważ jest moralnie zła (niektórzy uznają także tworzenie innych czujących istot za moralnie złe). Różne etyczne podstawy mogą prowadzić do tego wniosku. Pierwsze wzmianki o tym, że lepiej byłoby się nie urodzić, pochodzą ze starożytnej Grecji”.