Strážce
Kalisráte, vždyť jenom hloupě žvaníš. Jalovostmi nezakryješ, že Joskovi vůbec nerozumíš. Tvoje parketa je poněkud přízemnější. Jmenuje se "Nekonečný příběh Jaroslava a Miroslava". Zůstaň u toho, co je ti vlastní. 😂
Kallistratos
Všimni si Strážce, jak rozdílně začínají naše komentáře. Můj začíná: "Přeji Ti Joske ať se ti daří nalézat to Boží království..." A Tvůj začíná: "Kalisráte, vždyť jenom hloupě žvaníš. Jalovostmi nezakryješ..." A to je vše. Rozumný pochopí a já věřím, že ty rozumný jsi. 😉
Zedad
Jo, jo Kallistratos musí hodně a hodně studovat a učit se pokoře, aby to, co nastuduje mohl proměnit na moudrost. Že Kalli?
Kallistratos
Šmoulí čapky není mé téma Zedade, to přiznávám. 😂
Zedad
Kalli mluvím o moudrosti, tvoje blbiny mne nezajímají
Kallistratos
Nikdo Tě reagovat Zedade jistě nenutí, jsi dost rozumný. 😉
Kallistratos
Přeji Ti Joske ať se ti daří nalézat to Boží království. Signálem bude myslím to, že v každém druhém příspěvku nebudem konečně číst o nějaké satanově matrici nebo matraci. Raději si přečti Záhořovo lože, je to poučná legenda.... 😉
Kallistratos
Příteli, můžeš nějak podrobněji rozvést výraz: "papežství je satanův vynález"? Zajímalo by mne co bys na světě ještě označil za satanovy vynálezy a HLAVNĚ prosím, jaké máš řešení... A jako bonus - můžeš mi říci co je Boží vynález a co se domníváš že jím je. Děkuji. 😊
Přítel
Brány pekel jí nepřemohou... To ale platí pro Církev, ne pro paskvil pana Bergoglia. Papežství je satanův vynález. Nedržte se ho zuby nehty, vidíte, kam to vede.
TerezaK
...veselý námořník bez kapitána... ...Kam dopluješ s tou lodí.? ...
zaba
***Papežství je evidentně vynález Boží viz. třeba Mt 16kap:

18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš {J,S: svážeš} na zemi, bude odmítnuto {J,S: svázáno} v nebi, a co přijmeš {J,S: rozvážeš} na zemi, bude přijato {J,S: rozvázáno} v nebi.“
20 Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali,…More
***Papežství je evidentně vynález Boží viz. třeba Mt 16kap:

18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš {J,S: svážeš} na zemi, bude odmítnuto {J,S: svázáno} v nebi, a co přijmeš {J,S: rozvážeš} na zemi, bude přijato {J,S: rozvázáno} v nebi.“
20 Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš {J: Kristus}.

***Druhá otázka je, zda dnes nebylo papežství fakticky zničeno a obráceno proti církvi jako takové. Naštěstí v ustanovení papežství je, že samotnou církev ale brány pekelné nepřemohou (viz. výše).

Arcibiskup Vigano teď nedávno připomněl, že ohledně dnešní situace patrně platí, že až bude odstraněn ten, kdo brání správnou nauku Krista (a to je právě ona vlastní hlavní služba papeže), tak se objeví antikrist a ten pak zakrátko bude smeten slavným druhým příchodem našeho Pána. Biblický úsek z něhož Vigano vychází je v 2Te 2kap:

2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti {J:bezbožnosti S: bezzákonnosti} Syn zatracení {S: záhuby}.
4 Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.
5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7 Ta nepravost {JB: bezbožnosti S: bezzákonnosti} již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8 A pak se ukáže ten zlý {J:Bezbožník S:Bezzákonný}, kterého Pán Ježíš ‚zabije {S: odstraní} dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem {S: zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu}.
9 Ten zlý {J: Bezbožník} přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila {S: aby byli zachráněni}.
11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.

12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, {ale nalezli zalíbení v nepravosti} {J: a rozhodli se pro zlo}.
TerezaK
Bergoglio to není, "těsně" vedle, zkuste hádat znovu:-)
agnesino
agnesino
One more comment from agnesino
agnesino
Obrázok a realita ...