Autorytet
czlowiek z duszą uksztaltowana po protestancku