Clicks749

BOSKI USTAWOWO PDO250 Divine Rudra Halny Jaroslaw Kaczynski FO von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCL

mysowa
PDF: de.scribd.com/…/Frohe-Weihnacht… sowa.quicksnake.cz/PDO/BOSKI-USTAWOWO-… "Prezydent działając w Wolnych Związkach Zawodowych, Solidarności, pełniąc wysokie funkcje państwowe, społeczne i …More
PDF: de.scribd.com/…/Frohe-Weihnacht…

sowa.quicksnake.cz/PDO/BOSKI-USTAWOWO-…

"Prezydent działając w Wolnych Związkach Zawodowych, Solidarności, pełniąc wysokie funkcje państwowe, społeczne i samorządowe..." - naruszył zasadę podziału demokratycznej władzy, która zabrania Prezydentowi każdego z państw zrzeszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych łączenia pełnienia wysokich funkcji państwowych, społecznych i samorządowych z osobistą działalnością "we Wolnych Związkach Zawodowych", które w tzw. realu nie miały bynajmniej w nazwie słowa "Wolne", albowiem de facto zarejestrowane zostały jako Niezależny Samorządny (w l. poj.) Związek Zawodowy Solidarność (NSZZ Solidarność) i tyle zgoła prawdy historycznej na pierwszy rzut oka winno się rzucić samo w oczy, gwoli prawdzie, sygnatariuszom Uchwały przyjętej przez Sejm (jak zaświadcza informacja opublikowana na stronie internetowej tegoż w poniedziałek, 21 grudnia 2015 22:32). www.pinterest.com/pin/452752568769671645/