Clicks19
fil.news

Mga Bagong Superior General

Hinalal ng Priestly Fraternity of St. Peter (FSSP) noong Hulyo 9 ang ipinanganak sa Poland na si Padre Andrzej Komorowski bilang kanilang bagong superior sa panahon ng kasalukuyang isinasagawa na General Chapter sa Denton, Nebraska. Si Komorowski ay isang Assistant ng Superior General sa Fribourg, Switzerland, at pinunan ang katungkulan ni General Bursar.

Noong Hulyo 3 ang Society of Saint Pius X ay nagsimula ng retreat ng mga pari na humantong sa General Chapter sa Ecône, Switzerland, na magsisimula sa Hulyo 11. Ngayong taon ang Superior General ay ihahalal.

Isinulat ni Padre John Zuhlsdorf sa kanyang blog na ang Canons Regular ni St. John Cantius sa Chicago ay kailangan ding pumili ng isang Superior "o piliin ang Superior na iyon para sa kanila".

Ang kanilang kasalukuyang superior na si Padre Frank Philips, ay pinatalsik ng radikal-liberal na si Kardinal Blase Cupich ng Chicago.

picture: Andrzej Komorowski, © fssp.com, #newsVzbrrrugcy