Clicks711
Victory

BKP: Tomáš Holub – největší klerikál v ČR (Odpověď na jeho pastýřský list)

Biskup T. Holub vydal 29. 8. 2021 pastýřský list, který je vzorem církevního klerikalismu. V naučném slovníku je klerikalismus označen jako využití náboženství k jiným cílům. Tomáš Holub náboženství používá k prosazování ideologie redukce lidstva, které dnes slouží experimentální vakcinace. Po vzoru arciklerikála Bergoglia, rovněž totálního analfabeta v medicíně, se Holub staví do pozice nejvyššího odborníka a všechna zodpovědná varování špičkových vědeckých autorit má za konspirační a pseudomorální názory, protože mu brání v kariéře.

Citace Holuba: „Chtěl bych se připojit k nedávno zveřejněnému vyjádření papeže Františka, že nechat se očkovat proti nemoci COVID-19 je skutkem lásky k bližnímu...“

Komentář: Má Holub vůbec elementární informace o mRNA vakcíně, anebo pouze papouškuje lékařského analfabeta Bergoglia? Zkušený lékař, který vyléčil se svým týmem asi 6000 lidí z covidu, Američan židovského původu, V. Zelenko, vysvětluje: Na každý lék se díváme z trojího hlediska: 1) Je lék bezpečný? 2) Je účinný? 3) Je pro mě potřebný? Vakcína proti covidu nesplňuje ani jeden z těchto požadavků. V rozhovoru s nejvyšším rabinátem upozorňuje Izrael, kde je 85 % vakcinovaných, na plánovanou genocidu. Jednoznačně vystupuje proti vakcíně, i když je mu za tuto pravdu každý den vyhrožováno smrtí. Přesto varuje, že v průběhu dvou let můžeme čekat v důsledku vakcín masová úmrtí.

Experimentální vakcína dělá z lidí geneticky modifikované organismy. To je hřích proti Bohu Stvořiteli! Navíc tato vakcína ke svému vzniku využila sadistické vraždy nenarozených dětí! A co je nejhorší, je už zařazena do procesu čipizace, která z lidí dělá jakési bioroboty, zbavené svobodné vůle, což je další zločin proti Bohu a Jeho zákonům. Odplatou za přijetí čipizace je věčný trest v ohnivém jezeře. Navíc jde o plánovaný proces redukce, tedy genocidy, lidstva. To je další zločin proti Bohu a člověku, za který Holub svým pastýřským listem přebírá spoluzodpovědnost! Je vrchol duchovní slepoty nazývat tyto zločiny proti Bohu a člověku „křesťanskou láskou k sestrám a bratřím“!

Citace: „Jako Váš biskup proto vyjadřuji naléhavé přání, aby touto formou projevili svoji křesťanskou lásku k sestrám a bratřím všichni z nás.“

Komentář: Holub má naléhavé přání, aby experimentální vakcinaci, kterou norimberský kodex označuje za zločin proti lidskosti, podstoupili všichni z nás, a demagogicky tvrdí, že prý to je křesťanská láska k bratřím a sestrám! Holub je odstrašujícím případem církevního tmářství a klerikalismu v ČR! Jeho falešné náboženství se stává opiem lidstva! Holub je podobně jako Bergoglio církevní podvodník a zločinec, který sám sebe vyloučil z církve, a to i skrze svůj pastýřský list. Proč? Protože tím dokázal, že nemá Kristova Ducha, ale ducha antikrista, ducha antievangelia, které hlásá (viz Gal 1,8-9). Navádět k nebezpečné vakcinaci je i z hlediska morální teologie zneužíváním církve – klerikalismus – k prosazení masového zločinu proti pátému přikázání: „Nezabiješ!“ Podobně je hrubě antimorální i Holubova propagace sodomie.

Za svůj klerikalismus sbírá oleandry od stejných mocipánů, kteří odměňují Bergoglia a kteří slouží satanu.

Holub nečekal na pastýřský list ČBK, ale vyjádřil se sám. Před nedávnem naopak v USA v Denveru vystoupili biskupové s protestem proti tamější vládě, která prosazovala vakcinaci proti covidu. Naléhavě varovali před přijetím experimentální vakcíny s odvoláním se na skutečné odborníky, Boží zákony a morální teologii. Kéž najdou tito američtí biskupové následovníky i v ČR!

Byzantský katolický patriarchát
30. 8. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8