Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Nie zapominajmy w modlitwach o naszym bohaterze i dobrodzieju .