Clicks182
vi.news

Hồng Y Müller: Thuật ngữ "Đất mẹ" của Thượng hội đồng là một thứ ngoại giáo.

Thuật ngữ "Đất mẹ" được sử dụng trong tài liệu làm việc của Thượng hội đồng là "một biểu hiện ngoại đạo," Hồng y Müller nói với IlFoglio.it (ngày 7 tháng 10).

Ông giải thích với những phi tín hữu đang họp tại Thượng hội đồng Amazon, những người đang ngụy trang làm các giám mục, rằng trái đất là sáng tạo của Chúa, và rằng Giáo hội là đức mẹ của chúng ta, và Chúa Kitô đã hiến mạng sống của mình "vì sự cứu rỗi của con người, không phải của hành tinh."

Müller tuyên bố rằng Giáo hội không được phép ưu tiên bất kỳ ý thức hệ nào. Ông đã đề cập đến "’Chủ nghĩa tân ngoại giáo về giới tính hay môi trường."

"Đất mẹ" tương ứng với nữ thần sinh sản Pachamama của người Andean mà một số bộ lạc coi là độc ác. Pachamama là mẹ của các thần linh như Inti (mặt trời) và Killa (mặt trăng).

#newsJmcgldmgua