ľubica
1392
dominikguzman
Modlievam sa za duše v očistci ruženec ku Kristovým ranám a tiež modlitbičku ku Kristovej krvi.