Zasvätenie Ruska uskutočnil pápež Pius XII. v roku 1952

Zasvätenie Ruska KNR: V poslednej dobe sa veľa rozpráva o zasvätení Ruska. Pravdu ohľadom tejto veci nájdete v tomto článku: Celá pravda o zasvätení…