Clicks23
vi.news

Hiệu trưởng Chủng viện Tổng giáo phận bỏ chạy, rời chức tư tế

Cha Juan Carlos Marín, Hiệu trưởng của Đại Chủng viện Concepción, Chile, đã từ chức và đang rời chức tư tế.

Tổng giám mục Fernando Chomalí của Concepción đã xác nhận thông tin trên: "Không còn gì để nói, một tình huống cá nhân, ông đã từ chức và đang ở nhà. Ông đã từ chức, ông đã rời đi và mặc bất cứ điều gì khác mà bạn yêu cầu ông" (ElMostrador.cl, ngày 30 tháng 7).

Một hai tuần trước, Marín đã yêu cầu được nghỉ ngơi vì "các vấn đề cá nhân." Một người kế vị đã được nêu tên.

Red Laical de Concepción nhận xét rằng đã có những phàn nàn về cách đối xử của Marín đối với các chủng sinh.

#newsSrzhoqzwet