Clicks2.6K
9667tadeusz
Epidemia strachu. Jesteśmy teraz w końcowym etapie dni ostatecznych i wiele braci i sióstr, wierzących w Pana i oczekujących Jego powrotu z pewnością zadaje sobie to pytanie: w rozdziale 22 wersie …More
Epidemia strachu.

Jesteśmy teraz w końcowym etapie dni ostatecznych i wiele braci i sióstr, wierzących w Pana i oczekujących Jego powrotu z pewnością zadaje sobie to pytanie: w rozdziale 22 wersie 12 Apokalipsy Pan Jezus prorokował, „A oto przyjdę wkrótce”. Pan obiecał nam, że przyjdzie ponownie w dniach ostatecznych, więc czy teraz powrócił? To pytanie jest naprawdę niezwykle ważne dla nas, chrześcijan, więc skąd dokładnie mamy wiedzieć, czy Pan rzeczywiście powrócił, czy też nie? W istocie Pan Jezus powiedział nam to już przez proroctwa biblijne i jeśli połączymy wszystkie fakty i głęboko je rozważymy, znajdziemy odpowiedź.