Bos016
1444

Co to jest pokora ? – Św. J.S. Pelczar

Jeżeli kto dom buduje, kładzie najpierw fundament, tym głębszy i silniejszy, im wyższy i trwalszy ma być budynek. Fundamentem w życiu duchownym …
Bos016
Św. Ignacy rozróżnia trzy stopnie pokory.

Pierwszy polega na zupełnym poddaniu się prawu Bożemu, tak dalece, aby żadne ofiary, ani żadne groźby nie zdołały nas nakłonić do złamania ani jednego z przykazań Boskich i kościelnych, obowiązujących nas pod grzechem śmiertelnym.

Drugi polega na zupełnej obojętności na wszystkie rzeczy tego świata, tak dalece, abyśmy byli równie obojętni na bogactwo …More
Św. Ignacy rozróżnia trzy stopnie pokory.

Pierwszy polega na zupełnym poddaniu się prawu Bożemu, tak dalece, aby żadne ofiary, ani żadne groźby nie zdołały nas nakłonić do złamania ani jednego z przykazań Boskich i kościelnych, obowiązujących nas pod grzechem śmiertelnym.

Drugi polega na zupełnej obojętności na wszystkie rzeczy tego świata, tak dalece, abyśmy byli równie obojętni na bogactwo i ubóstwo, na cześć i poniżenie, na zdrowie i cierpienie, na życie i śmierć, jeżeli w tym wszystkim widzimy wolę chwałę Bożą i równy owoc zbawienia dla nas i dla bliźnich naszych; i abyśmy woleli raczej żyć w ubóstwie, w cierpieniu i w poniżeniu, aniżeli dla wszystkich bogactw , rozkoszy i chwały tego świata dopuścić się choćby jednego tylko grzechu powszedniego.

Trzeci i najwyższy stopień polega na tym, abyśmy przy równej chwale i przy równym bezpieczeństwie co do zbawienia, woleli raczej być ubogimi, cierpiącymi i poniżonymi, aniżeli być we czci u ludzi i opływać w bogactwa i rozkosze świata, a to jedynie dla tym bliższego podobieństwa z Chrystusem.