29:02
jamacor
74
Reportage från Surahammars herrgård, en kursgård där Opus Dei har reträtter och andra aktiviteter. Surahammars Herrgård, mitt i Västmanlands hjärta är en internationell kursgård för aktiviteter i …More
Reportage från Surahammars herrgård, en kursgård där Opus Dei har reträtter och andra aktiviteter.

Surahammars Herrgård, mitt i Västmanlands hjärta är en internationell kursgård för aktiviteter i fortbildningssyfte, för såväl unga som vuxna. Aktiviteterna ordnas i samarbete med prelaturen Opus Dei.
Under hela året varvas diverse kurser med möten, seminarier och andliga reträtter. Herrgårdens vackra miljö inspirerar till lugn, avkoppling och reflexion.
Om oss
Surahammars Herrgårdens huvudman är www.stiftelsenateneum.se vars ändamål är att främja utbildning.
Verksamheten går ut på att ge alla intresserade möjlighet att utvecklas som person samt bredda sina kunskaper och färdigheter inom olika områden.
Utbildningen bygger på den kristna människosynen, men är öppen för alla, oavsett samfundstillhörighet eller livsåskådning.
Surahammars Herrgård är ett forum för en berikande dialog som leder till respekt för andras frihet och en öppen attityd gentemot andras åsikter.
Den andliga utbildningen är anförtrodd åt opusdei.org/en-us/, en katolsk själavårdsinstitution. Dess uppdrag är att sprida budskapet om att arbetet och de vardagliga omständigheterna utgör ett tillfälle till att möta Gud, tjäna andra och förbättra samhället.
Kontakta oss
Surahammars Herrgård
Herrgårdsvägen 3
735 31 SURAHAMMAR
E-post: info@surahammarsherrgard.org
www.surahammarsherrgard.org