03:11
Libor Halik
47.4K

Uzdraven 2 letý mrzáček

na Ukrajině skrze medailku políbenou Marií Pannou v Garabandalu. Přivezli ji kanadští misionáři ze španělského Garabandalu. Sláva Kristu, který slíbil uzdravovat skrze předměty políbené Pannou Marií …More
na Ukrajině skrze medailku políbenou Marií Pannou v Garabandalu. Přivezli ji kanadští misionáři ze španělského Garabandalu. Sláva Kristu, který slíbil uzdravovat skrze předměty políbené Pannou Marií v Garabandalu. Garabandalská poselství se od jiných vidění liší svou přísností a jasným informováním, že od r.1965 mnoho kardinálů, biskupů, kněží směřuje svým odpadlictvím od křesťanské víry do věčného pekla a strhávají tam za sebou mnohé lidi. (Kristus uzdravuje IV.)
svetlospasy
Jeden rozdíl mezi katolickou pravdou víry a pravoslavnou pravdou víry je: nemoc je odměna za naše hříchy (pravoslavná)
:nemoc je nesení hříchu druhého (katolická)
:eucharistie se přijímá na lžičce a kvašený kousek chleba (pravoslavná)
:eucharistie se přijímá hostií, nepije se z kalicha (katolická)
: kněží před vysvěcením smí vstoupit do manželství, pak už ne (pravoslavná)
:kněží nesmí vstoup…More
Jeden rozdíl mezi katolickou pravdou víry a pravoslavnou pravdou víry je: nemoc je odměna za naše hříchy (pravoslavná)
:nemoc je nesení hříchu druhého (katolická)
:eucharistie se přijímá na lžičce a kvašený kousek chleba (pravoslavná)
:eucharistie se přijímá hostií, nepije se z kalicha (katolická)
: kněží před vysvěcením smí vstoupit do manželství, pak už ne (pravoslavná)
:kněží nesmí vstoupit do manželství ani mít poměr se ženami, natož s muži; celibát (katolická)
:muži víry se nazývají monachové a nosí vousy (pravoslavná)
:muži víry se nazývají mniši a holí si tváře, až na vyjímky (katolická)
pravoslavní nemají hierarchii, ale mají biskupy,patriarcha není tak zásadní hlava jako u katolíků
katoličtí mají hierarchii až k papeži, hlavě,který je neomylný

(drobný výčet)
Gábi
Chvála Pánu za tu milost uzdravení.Bůh je milosrdný.Krásný pokorný projev rodičů při poděkování.Věřím, že tento zázrak, který budou mít denně na očích nedovolí, aby se od Pána vzdálili, ale aby mu děkovali a chválili.Aleluja 👏
Libor Halik
I. List sv. apoštola Pavla Timoteovi (1 Timothy) 2:11-15. (Pro paní "karmel pm" Slovo Boží)
11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15Spasena bude jako matka, jestliže …More
I. List sv. apoštola Pavla Timoteovi (1 Timothy) 2:11-15. (Pro paní "karmel pm" Slovo Boží)
11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. 12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. 13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. 14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. 15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
„Žena nech sa v tichosti učí s celou poddanosťou. A žene nedovoľujem učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech je ticho. Lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia. No, bude spasená rodením detí, ak zostanú, ony ženy, vo viere a láske a v posvätení s rozumnosťou.“
Boh stvoril obidve pohlavia pre rozličné oblasti služby. Keď ich navzájom pletieme, koledujeme si o problémy. Dnes je populárne zamietať 2:11 – 12 ako niečo, čo bolo platné len v čase Pavla, ale skutočnosť, že 2:13 – 14 sa odvoláva na Adama a Evu ukazuje, že táto pravda je nadčasová a vzťahuje sa na všetky kultúry.

Křesťanská žena má být jako Panna Marie. Ta, dokud žila na Zemi, mlčela, modlila se a uchovávala Boží slova a Boží jednání, kterým zatím nerozuměla ve svém srdci. Teprve poté, co ji Kristus přijal na nebesa, dostala povolení sestupovat někdy z nebe na Zem k nám a učit nás zejména modlitbě. Zatím jste paní "karmel pm" na nebesa vzata nebyla, takže nanebevzatou ženou nejste, a proto nemáte právo dospělé muže učit. 🤗 (Czech and Slovak languages)
Libor Halik
Začátek příběhu Kristus uzdravuje skrze medailku z Garabandalu - slíbil to: Kristus uzdravuje I.

Díl 3.: Chromí chodí! Sláva Kristu! Videozáznam zázraků : Chromí chodí! Sláva Kristu!