Libor Halik
Dle předpovědi papeže Lva XIII. satanovi bylo dovoleno ničit i Katolickou církev 100 let. Satan zná budoucí zlo, které sám organizuje - ty Covid vakcíny. Ale zamaskoval se klidně za Pána Ježíše Krista a nasliboval nám nesmysly, abychom, když se pak nesplní, ztratili víru v Krista a upadli do zoufalství. Tak vymyslel satan pro americké protestanty a pak i pro italské katolíky blud rapture - vytrž…More
Dle předpovědi papeže Lva XIII. satanovi bylo dovoleno ničit i Katolickou církev 100 let. Satan zná budoucí zlo, které sám organizuje - ty Covid vakcíny. Ale zamaskoval se klidně za Pána Ježíše Krista a nasliboval nám nesmysly, abychom, když se pak nesplní, ztratili víru v Krista a upadli do zoufalství. Tak vymyslel satan pro americké protestanty a pak i pro italské katolíky blud rapture - vytržení nejlepších věřících i s tělem ihned do Ráje k Bohu, jakmile na celé Zemi začne panovat zlo víc než v minulosti. K vytržení však nyní a v blízké budoucnosti nedojde, protože dle Bible byl vytržen jen Eliáš a Enoch a další vytržení bude až po vzkříšení těl všech mrtvol, ne dříve dle 1. Tesalonickým (Soluňským) 4,15-17 a Zjevení 20,12-13. Dle předpovědí katolických i pravoslavných kanonizovaných světců dojde brzy k občanským válkám a k 3. světové válce. Po ní ke 3 dnům temnoty, kdy Bůh odstraní téměř všechny nekající lidi z povrchu zemského a obnoví křesťanskou civilizaci - dojde k vítězství neposkvrněného srdce Panny Marie dle zjevení z Fatimy. Teprve přibližně 15 let poté začne světovláda Antikrista, která bude trvat jen 3 a půl roku. Pak ho Kristus zabije a bude mnohem, mnohem líp. Toto je můj nejnovější komentář k dnešnímu článku i k článku ZACHRÁŇTE SA, Ó, ĽUDIA, ... ZACHRÁŇTE SA! Pro @ľubica @TerezaK @U.S.C.A.E.
TerezaK
A na kdy máte poznamenán v domácím kalendáři Druhý příchod.? :-) Děkuji za "utěšující" variantu, ale člověk, který dal celé srdce Pánu, nečeká na žádne "bude líp", na to ať si čeká člověk světa, pro mě je nejlepší právě ta vteřina, která míjí, jen tu můžu a mám naplnit láskou, prací pro Pána nebo nabídnuté utrpení, nebo boj i porážku ráda obejmu jako kříž, který mne vede ke spáse. Žádné bude …More
A na kdy máte poznamenán v domácím kalendáři Druhý příchod.? :-) Děkuji za "utěšující" variantu, ale člověk, který dal celé srdce Pánu, nečeká na žádne "bude líp", na to ať si čeká člověk světa, pro mě je nejlepší právě ta vteřina, která míjí, jen tu můžu a mám naplnit láskou, prací pro Pána nebo nabídnuté utrpení, nebo boj i porážku ráda obejmu jako kříž, který mne vede ke spáse. Žádné bude líp, mě nenaplní, pro mě je nejkrásnější právě ta vteřina, která je nyní. Pater Pio: Pane, svou minulost svěřuji tvému milosrdenství, svou přítomnost tvé lásce a svou budoucnost tvé prozřetelnosti.
TerezaK
My se máme především modlit za milost věrnosti a vytrvalosti v (dobrém), až do konce, o takovou přímluvu moc žádám. (Jinak to zní jako "hodně zdravíčka, štěstíčka a šup do Nebíčka" :-)
One more comment from TerezaK
TerezaK
Nevěděla jsem, že by někde Bůh používal kalendář :-), spíše to jsou asi jen lidské propočty. Zj 11, 7 Keď skončia svoje svedectvo, šelma, čo vystúpi z priepasti, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich.
8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa symbolicky volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pán bol ukrižovaný.
9 Mnohí ľudia z rozličných kmeňov, jazykov a národov prídu …More
Nevěděla jsem, že by někde Bůh používal kalendář :-), spíše to jsou asi jen lidské propočty. Zj 11, 7 Keď skončia svoje svedectvo, šelma, čo vystúpi z priepasti, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich.
8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa symbolicky volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pán bol ukrižovaný.
9 Mnohí ľudia z rozličných kmeňov, jazykov a národov prídu sa pozerať na ich mŕtvoly tri a pol dňa a ich telá nedovolia uložiť do hrobu.
10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a veseliť a budú si vymieňať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme.
11 Ale o tri a pol dňa dych života od Boha vstúpil do nich a postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.
12
Potom som počul mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ A pred zrakom svojich nepriateľov vystúpili do neba v oblaku.
13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Pozostalých sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.
apredsasatoci
Aj farizeji sa modlili. Ich modlitby neboli vypočuté.
Preto bdejme?
TerezaK
Více než stráže na svítání, tak čeká má duše na Hospodina.
TerezaK
I kdyby mi sto proroctví řeklo, že má být napřed Válka, před Dnem Božího Milosrdenství-Varováním, tak se budu stále o sto šest modlit o to, aby válka nebyla, samozřejmě s přípojkou; je-li to Boží vůle! Velmi naléhavá zpráva od našeho Pána Ježíše, pátek 23. dubna 2021, Medugorje 3 MEZINÁRODNÍ DNY RYCHLOSTI A MODLITBY, 28. DUBNA 28-30.2021 Velmi naléhavé poselství od našeho Pána Ježíše, pátek 23.…More
I kdyby mi sto proroctví řeklo, že má být napřed Válka, před Dnem Božího Milosrdenství-Varováním, tak se budu stále o sto šest modlit o to, aby válka nebyla, samozřejmě s přípojkou; je-li to Boží vůle! Velmi naléhavá zpráva od našeho Pána Ježíše, pátek 23. dubna 2021, Medugorje 3 MEZINÁRODNÍ DNY RYCHLOSTI A MODLITBY, 28. DUBNA 28-30.2021 Velmi naléhavé poselství od našeho Pána Ježíše, pátek 23.04.2021, Medugorje po mši svaté, Během úcty svatého kříže Pán Ježíš předává: Drahé dítě, prosím varuj všechny své kolegy, aby se vzdaly svých životů a duší Ruce Nebeského Otce a přijměte mě jako Pána a Spasitele. Podívejte se, v jaké kritické situaci je celé lidstvo, podívejte se, jaké zlé plány vymyslel ten zlý zničit celé lidstvo. Ale já jsem s vámi, moje drahá děti, a NEBOJTE SE! Modlete se, odčinte, rychle a udělejte mnoho dobrých skutků abych mohl zachránit duše. Protože ten zlý je velmi zoufalý, aby uskutečnil své zlé plány, Doporučuji, abyste se V PŮSTU a MODLITBĚ PŘIPOJILI co nejvíce, abyste zachránili a osvobodili lidstvo z rukou zla a aby přestal plnit své zlé plány a pro ZÁMĚR MOJE MILÉ MATKY: 3 DNY PŮJČKY A MODLITBY S CHLÉBEM A VODOU: STŘEDA, ČTVRTEK A PÁTEK (28. – 30. Dubna 2021) Tímto způsobem budete moci hodně pomoci při zastavování a snižování zla ve světě. Recitovat: Všechny 4 tajemství růžence Růženec Božího milosrdenství (15.00) Růženec plamene lásky (15.20) Meditujte o křížové cestě Modlitby zasvěcení dvěma Posvátným srdcím Modlete se se spoustou naděje, důvěřujte a milujte ... A NEBOJTE SE. Je velmi důležité spojit v postní době a modlitbě co nejvíce lidí, protože situace ve světě je velmi kritická. ALE NEZAPUŠTĚTE, ŽE PO PŮJČCE A MODLITBĚ MŮŽETE ZASTAVIT MNOHO KATASTROF A VÁLEK. Děkuju. Žehnám vám všem, Ježíš Spasitel a král vesmíru
ľubica
Libor Halik
Carbonia 28. januára 2020". Proč se, prosím, nezveřejnilo slovensky už před rokem? Jak se jmenuje italský vizionář/ka? "čas veľkých chorôb spôsobených človekom v laboratóriu prináša svoje výsledky. Pozor na vakcíny!...Čína čaká na uvedenie svojej jadrovej energie do hry. Ľudstvo, ktoré čoskoro stratí svoju slobodu. Mor sa náhle rozšíri a zasiahne veľkú časť Zeme. Početné budú straty ľudí v …More
Carbonia 28. januára 2020". Proč se, prosím, nezveřejnilo slovensky už před rokem? Jak se jmenuje italský vizionář/ka? "čas veľkých chorôb spôsobených človekom v laboratóriu prináša svoje výsledky. Pozor na vakcíny!...Čína čaká na uvedenie svojej jadrovej energie do hry. Ľudstvo, ktoré čoskoro stratí svoju slobodu. Mor sa náhle rozšíri a zasiahne veľkú časť Zeme. Početné budú straty ľudí v dôsledku mocenských konfliktov. Národy pôjdu do vojny a nebudú schopné ju zastaviť,... príde zúfalstvo a hladomor." Zdroj: rivelazionidalcolledelbuonpastore.it a rivelazionidalcolledelbuonpastore.it/wp-content/uploads/2020/02/28.01.2020-.pdf a rivelazionidalcolledelbuonpastore.it/home/ a http:/choosing-him.blogspot.com/2021/04/beware-of-vaccines-heaven-warns-us.html
Martina Bohumila Lutherová
Když zapomeneme na to ,že Kristu Ježíš je VÍTĚZ nad
satanem a vším co působí,podlehneme destruktivním
myšlenkám.
Stát ve víře je vždy naděje........vždyť pro
křesťana je Život věčný.
Teď právě ted žijeme,potom,
za chvíli ....zde nemusíme být...svíce dohoří....a začne
věčnost....čeho se bát? neli jenom zarmoutit svého Pána
nedostatkem důvěry.?
Libor Halik
Italsky (taliansky) a překlad automatem Rivelazioni dal
COLLE DEL BUON PASTORE
CARBONIA 25 aprile 2021
Gesù dall'alto del suo Cielo grida Giustizia!
Così di dice il Signore, Dio degli Eserciti: Io sono la Salvezza, chi crede in Me vivrà in
eterno!
Le ore battono veloci sulla vostra vita, o uomini.
Che state attendendo ancora a convertirvi?
Chi state servendo?
Cosa state preparando per voi?
More
Italsky (taliansky) a překlad automatem Rivelazioni dal
COLLE DEL BUON PASTORE
CARBONIA 25 aprile 2021
Gesù dall'alto del suo Cielo grida Giustizia!
Così di dice il Signore, Dio degli Eserciti: Io sono la Salvezza, chi crede in Me vivrà in
eterno!
Le ore battono veloci sulla vostra vita, o uomini.
Che state attendendo ancora a convertirvi?
Chi state servendo?
Cosa state preparando per voi?
Sentite il vostro cuore battere per amore?
Avete nel vostro pensiero il desiderio delle Cose di Cielo?
Avvertite in voi il profumo delle cose buone?
Vi sostenete con la preghiera?
Digiunate dalle cose del mondo?
State preparando la vostra anima alla salvezza?
Avverto questa Umanità che tutto è ormai alla fine!
Questo mondo cambierà aspetto, grandi saranno i tumulti "se" l'uomo non torna a Me
suo Dio Creatore.
In verità in verità vi dico, o uomini: il Grande Giorno è vicino, preparatevi quindi se volete
salvarvi, ... confessate i vostri peccati, mantenetevi puri.
Ježíš z vrcholu jeho oblohy křičí spravedlnost!
Tak říká Pán, Bůh armád: Jsem spása, ti, kteří věří ve mne, budou žít
věčný!
Hodin rychle porazit ve svém životě, nebo muži.
Co ještě čekáte na přeměnu?
Kdo sloužíš?
Co na vás připravuje?
Cítíte, že vaše srdce bije lásku?
Máte touhu po nebeskách ve vašem myšlení?
Cítíte ve vás vůni dobrých věcí?
Podporujete se modlitbou?
Rychle o věci světa?
Připravujete svou duši ke spáse?
Cítím toto lidstvo, že je vše na konci!
Tento svět se změní vzhled, skvělé budou nepokoje "jestliže" člověk se ke mně nevrátí
Jeho Bůh tvůrce.
V pravdě pravdy vám říkám, nebo muži: Velký den je blízko, takže buďte připraveni, pokud chcete
Uložit, ... přiznat své hříchy, udržujte si čistý.

Gesù dall'alto del suo Cielo grida Giustizia! Questa Generazione ha oltrepassato ogni
limite, la cattiveria cavalca alla grande. Satana addestra al male coloro che si sono resi
preda facile ai suoi artigli.
La Verità viene scartata!
L'uomo, ormai dedito a Lucifero, si segna nella morte, striscia ai suoi piedi, non ha più
intelletto, è ormai cieco, non vede oltre il suo naso, vaga come uno zombi, privo di consapevolezza
combatte apertamente il suo Creatore.
Precipiterò su questa Umanità la Mia ira, sterminerò gli empi e innalzerò i giusti a Me. Sia
consapevole l'uomo della sua ignoranza alle Cose di Dio.
Il genere umano si è declassato a Satana, si è reso disponibile al suo comando, ... non posso
attendere oltre, devo intervenire per porre fine a questa maledizione satanica, devo salvare
il Mio popolo.
Attendetemi gaudenti, o voi fedeli al vostro Dio Amore, non sia il vostro cuore nella sofferenza,
gioite perché il Liberatore è già a voi.
Susciterò una stirpe nuova, una generazione santa in Me. Crescerà in Me virgulto il Mio
nuovo popolo, Io lo istruirò delle Cose di Dio e lo metterò a governare popoli e Nazioni.
Sorprenderò i Miei nemici, li metterò con le spalle al muro, non potranno nulla sulla Mia
Potenza.
Ježíš z vrcholu jeho oblohy křičí spravedlnost! Tato generace prošla každým
Limit, zajetí jezdí skvěle. Satan ke zlí ty, kteří vykresleni
Kořist snadno jeho drápy.
Pravda je vyřazena!
Muž, nyní věnovaný Lucifer, je označen smrtí, strip na nohou, již nemá
intelekt, je to teď slepý, nevidí nad nosem, který je vágní jako zombie, bez povědomí
Otevřeně bojuje s jeho tvůrcem.
Budu spěchat můj hněv na tomto lidskosti, vyhladu zlé bezbožné a já mi budu zvednout.
Uvědomělý muže jeho nevědomosti k Božímům věcí.
Lidská rasa klesl v Satanovi, udělal to k jeho velení, ... Nemůžu
Počkejte, musím zasáhnout, abych ukončil satanskou prokletí, musím zachránit
Moji lidé.
Počkejte mě Gaudo, nebo jste věrný své lásce Boha, není vaše srdce v utrpení,
Radujte se, protože Liberátor je již pro vás.
Zvednu novou linii, svatou generaci ve mně. Virgulto ve mně poroste
Noví lidé, budu poučovat věci Boží a dát ho vládnout národy a národy.
Překvapím své nepřátele, dám je zpátky ke zdi, nemohou nic o mé
Napájení.

IO SONO L'UNICO E VERO DIO!
IL SOLO DIO!
NON C'È ALTRO DIO ALL'INFUORI DI ME!
IO SONO!
Rivelazioni dal
COLLE DEL BUON PASTORE
Jsem jediný jeden a opravdový bůh!
Jediný Bůh!
Neexistuje žádný jiný Bůh jiný než já!
JSEM!
Zjevení
Colle del Buon Shepherd

CARBONIA 25 aprile 2021
Abbevererò il Mio popolo al Mio Calice, lo delizierò di Me, ...IO SONO!
Eccomi o popolo Mio, amato Mio popolo! Ecco, il vostro Dio interviene per portarvi bellezza
e gaudio: ... state pronti, con i calzari ai piedi, i fianchi cinti e il bastone in mano.
Nessuno conosce né il giorno né l'ora, il Mio intervento sarà improvviso!
Così dice il Signore Dio degli Eserciti.
Vezmu své lidi do mého poháru, budu ho potěšit, ... Já jsem!
Tady jsem nebo moji lidé, milovali své lidi! Tady, váš Bůh zasahuje, aby vám přinesl krásu
A Gaudio: ... Jste připraveni, s botami u nohou, boků a tyčí v ruce.
Nikdo neví ani den nebo čas, můj zásah bude náhlý!
Tak říká Pán Bůh armád. Zdroj rivelazionidalcolledelbuonpastore.it/wp-content/uploads/2021/04/25.4.2021-.pdf
TerezaK
Petrvs Romanvs Fidelis

1toS1ipoung soruedhf ·

Laudetur Iesus Christus.

JEŽIŠ Z VÝŠKY SVOJHO NEBA KRIČÍ, SPRAVODLIVOSŤ!

Carbonia 26.04.2021 - 17.58

Ježiš z výšky svojho Neba kričí, Spravodlivosť!

Takto hovorí Pán, Boh zástupov: Ja som Spása, kto verí vo Mňa, bude žiť naveky!

Hodiny vám rýchlo odbíjajú nad vaším životom, ó ľudia.
Na čo ešte stále čakáte, aby ste sa obrátili?
Komu slúžite, …More
Petrvs Romanvs Fidelis

1toS1ipoung soruedhf ·

Laudetur Iesus Christus.

JEŽIŠ Z VÝŠKY SVOJHO NEBA KRIČÍ, SPRAVODLIVOSŤ!

Carbonia 26.04.2021 - 17.58

Ježiš z výšky svojho Neba kričí, Spravodlivosť!

Takto hovorí Pán, Boh zástupov: Ja som Spása, kto verí vo Mňa, bude žiť naveky!

Hodiny vám rýchlo odbíjajú nad vaším životom, ó ľudia.
Na čo ešte stále čakáte, aby ste sa obrátili?
Komu slúžite,
Čo pre seba pripravujete?

Cítite, že vaše srdce bije pre lásku?
Máte vo svojich myšlienkach túžbu po Nebeských veciach?
Cítite v sebe vôňu dobrých vecí?

Živíte sa modlitbou?
Postíte od svetských vecí?
Pripravujete svoju dušu na spásu?

Varujem toto Ľudstvo, že všetko sa už končí!

Tento svet zmení svoj vzhľad, nepokoje budú veľké, „ak“ sa človek nevráti ku Mne, svojmu Bohu, Stvoriteľovi.

V pravde, vám hovorím, ó ľudia: Veľký deň je blízko, pripravte sa, ak chcete byť spasení, ... vyznajte svoje hriechy a zachovajte sa čistí.

Ježiš z výšky svojho Neba volá po Spravodlivosti! Táto generácia prekročila všetky hranice, zlo pokračuje vo veľkom. Satan trénuje zlu tých, ktorí sa stali ľahkými obeťami jeho pazúrov.
Pravda je pošliapaná!
Človek, je už oddaný Luciferovi, je označený v smrti, plazí sa u jeho nôh, nemá viac už intelekt, je slepý, nevidí ďalej, než na koniec svojho nosa, blúdi ako zombie, zbavený vedomia, otvorene bojuje proti svojmu Stvoriteľovi.

Vychrlím Môj hnev na toto Ľudstvo, vyhladím bezbožných a pozdvihnem spravodlivých ku Mne. Nech si človek uvedomí svoju nevedomosť o veciach Božích.

Ľudský rod sa degradoval k Satanovi, stal sa ochotným, počúvať jeho príkazy, ... Už nemôžem čakať, musím zasiahnuť, aby som ukončil toto Satanovo prekliatie, musím zachrániť svoj ľud.

Radostne Ma očakávajte, ó vy verní vášmu Bohu Láske, nech vaše srdce už viac netrpí, radujte sa, pretože osloboditeľ je už pri vás.

Vzbudím jeden nový rod, generáciu svätú vo Mne, bude rásť vo Mne výhonok, môj nový ľud, Ja ho naučím Božie veci a vložím ho, aby viedol národy.

Prekvapím svojich nepriateľov, pritlačím ich chrbtom k múru, nebudú nič môcť urobiť nad Mojou mocou.

JA SOM JEDINÝ A PRAVÝ BOH!
IBA JEDINÝ BOH!
NIET INÉHO BOHA, NADO MŇA!
JA SOM!

Napojím, môj ľud z môjho kalicha, oblažím ich Mnou, ... JA SOM!

Ajhľa tu som, ó môj ľud, môj milovaný ľud! Hľa, váš Boh zasahuje, aby vám priniesol krásu a radosť: ... buďte pripravení, so sandálmi na nohách, opásanými bokmi a s palicou v ruke.

Nikto nepozná deň, ani hodinu, Môj zásah príde z nenazdania!

Takto hovorí Pán, Boh Légií.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
TerezaK
Petrvs Romanvs Fidelis byl zde na glorii.tv asi od roku 2019 uveřejňoval zprávy od Carbonie, ale asi raději už odsud odečel a je jen na facebooku, zatím

facebook.com/peter.verny.96/?show_switched_toast=0
One more comment from TerezaK
TerezaK
Libor Halik :chápu, že Vám mohu lézt na nervy, ale Carbonia právě hovoří o vytržení, ale to nic, no. To chce klid.