Edward7
11.6K

Reset bez Schwaba?: Rosja i Czwarta Rewolucja Przemysłowa

Nawet gdy Światowe Forum Ekonomiczne zerwało więzi z Rosją, Moskwa nie wykazała zainteresowania odejściem od podręcznika Wielkiego Resetu Klausa …
Magdalena Maria Kubiak
Rosja miała inną szczepionkę