Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
1
2
Clicks4.6K

"Polsko nie lękaj się swego Króla"

intronizacja
1
Ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda
Ewangelista
Pobrałem, jutro przeczytam na spokojnie. Polubiłem, bo należy o tym przypominać - do listopada jeszcze kawałek i nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy!