Edward7
31.3K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Wacula, a z czego tak się śmiejesz?
Edward7
Jan Paweł II ukazuje się zakonnicy i potwierdza, że Benedykt XVI nadal jest Papieżem

Wideo - trzeba włączyć automatyczne tłumaczenie ;youtube.com/watch?v=uMuZ5puk9Bc

Arturo Katolicki Dziennikarz informuje nas, że otrzymał zawiadomienie od zakonnicy, że w dniu Matki Bożej Różańcowej, 7 października, Jan Paweł II ukazał się jej w jej celi podczas odmawiania różańca i po modlitwie z nią, …More
Jan Paweł II ukazuje się zakonnicy i potwierdza, że Benedykt XVI nadal jest Papieżem

Wideo - trzeba włączyć automatyczne tłumaczenie ;youtube.com/watch?v=uMuZ5puk9Bc

Arturo Katolicki Dziennikarz informuje nas, że otrzymał zawiadomienie od zakonnicy, że w dniu Matki Bożej Różańcowej, 7 października, Jan Paweł II ukazał się jej w jej celi podczas odmawiania różańca i po modlitwie z nią, zgodził się odpowiedzieć kilka pytań z troski o nasze życie wieczne i znękany stan, w jakim znajduje się Kościół w tych niespokojnych czasach. Nie pozostawi Cię obojętnym…

Cenne świadectwo potwierdzające, kim jest prawdziwy Papież, jak również dla sedewakantystów i innych członków Kościoła, którzy uważają, że Jan Paweł II jest skazany w piekle za pewne błędy, które popełnił, ofiarą wielkiej presji podczas swojego pontyfikatu. Mamy potwierdzenie, że Franciszek jest fałszywy i że jest plagą i oczyszczeniem, na które zasługujemy za porzucenie Chrystusa. Dziękujemy Bogu za to ważne świadectwo i za to, że nauczył nas znaczenia Różańca Świętego dla naszego wiecznego zbawienia, a także Arturo, który to uczynił.
CUDOWNY MEDALIK
Edward7, możesz te świadectwo puścić na główną stronę?