CÓRKA MARYI
"Zainterweniuję na wiele sposobów, nie dopuszczając, byście zostali zniszczeni poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, ponieważ dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe.