CÓRKA MARYI
111.2K

BÓG OJCIEC: Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości

KSIĘGA PRAWDY niedziela, 12 października 2014 roku, godz. 18.40 Moja najdroższa córko, nastąpi wiele zmian, gdy przybliża się czas Powtórnego Przyjścia Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. Nie …More
KSIĘGA PRAWDY
niedziela, 12 października 2014 roku, godz. 18.40
Moja najdroższa córko, nastąpi wiele zmian, gdy przybliża się czas Powtórnego Przyjścia Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.
Nie lękajcie się, Moje dzieci, bo te rzeczy muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, tak by mogły się radować, kiedy na świecie nastanie Dzień początku świata bez końca. Moje obietnice zawsze się spełniają i wszystko dobrze się zakończy.
Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej pojedynczej duszy żyjącej na świecie, aby rodzaj ludzki mógł się połączyć jako jedno w Moich Oczach.
Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwości na świecie nagle się zakończą, a nad wami zajaśnieje Światło Mojego Królestwa. Zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię, gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy mimo Mojej Interwencji będą się trzymali diabła, zostaną odrzuceni. Wtedy nie będzie się już więcej wylewać łez i zakończy się ostatnia …More
CÓRKA MARYI
"Zainterweniuję na wiele sposobów, nie dopuszczając, byście zostali zniszczeni poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, ponieważ dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe.