Izabela 1022
Komunii Św. nie wolno udzielać osobie popierającej aborcję. Osoba, popierająca aborcję, przyjmując Komunię dopuszcza się świętokradztwa.