Andrej Ďurove
Snáď ešte bude čas na nápravu.... Podľa toho hada je toto len nástrel, to čo príde potom bude čas na veľké činy 🙏
Andrej Ďurove
Vyviedlo by ich to z ich komfortnej zóny.
dominikguzman
Kde niet viery, tam ani Boh zázrak nespraví.
dominikguzman
Veľmi som si želal, že keď nastala táto "pandémia", aby naši otcovia biskupi to urobili po starom, a nariadili vo všetkých kostoloch ustavičnu poklonu sviatosti oltarnej a raz za čas spravili aj procesiu cez mesto. To by bolo milostí, a myslím, že celý koronavirus by potom aj Slovensko takmer obišiel. Žiaľ urobili pravý opak.
Marieta Ria
Áno, za morových a iných epidémií odvážni kňazi chodili po uliciach a sviatostným Kristom žehnali všetkých a vysluhovali sviatosti. Teraz sa mnohí, žiaľ, schovávali pred ľuďmi... Ako to v jednej kázni povedal kňaz - ak si ma Boh chce osláviť cez koronu, tak nech si ma oslávi, prečo sa mám stále len báť, "len aby to zdravíčko bolo" - počuť aj od starých ľudí...
Veď my sme zabudli, že sa máme stara…More
Áno, za morových a iných epidémií odvážni kňazi chodili po uliciach a sviatostným Kristom žehnali všetkých a vysluhovali sviatosti. Teraz sa mnohí, žiaľ, schovávali pred ľuďmi... Ako to v jednej kázni povedal kňaz - ak si ma Boh chce osláviť cez koronu, tak nech si ma oslávi, prečo sa mám stále len báť, "len aby to zdravíčko bolo" - počuť aj od starých ľudí...
Veď my sme zabudli, že sa máme starať predovšetkým o záchranu svojich nesmrteľných duší!!
dominikguzman
Tak väčšinou sa v minulosti na nejakú pohromu nazeralo spôsobom, že sa to stalo, lebo sme sa vzdialili od Boha, a tak treba konať pokánie, obrátiť sa k Bohu, veď Boh si nepraje našu chorobu, ktorý rodič by si pre deti želal, aby boli choré. Keď sa odlúčime od Boha a Jeho lásky, vzdialime sa od Jeho ochrany, potom na nás dopadne všeličo, lebo to Boh dopustí, aby sme sa k Nemu vrátili. Dnes však …More
Tak väčšinou sa v minulosti na nejakú pohromu nazeralo spôsobom, že sa to stalo, lebo sme sa vzdialili od Boha, a tak treba konať pokánie, obrátiť sa k Bohu, veď Boh si nepraje našu chorobu, ktorý rodič by si pre deti želal, aby boli choré. Keď sa odlúčime od Boha a Jeho lásky, vzdialime sa od Jeho ochrany, potom na nás dopadne všeličo, lebo to Boh dopustí, aby sme sa k Nemu vrátili. Dnes však žijeme, ako by Boha nebolo, smrť bola konečná, preto treba urobiť všetko pre to, aby sme si ochránili život, hoci si k nemu ani rok nevieme pridať navyše, ako hovorí žalm.
Marieta Ria
Presne, pekne si to vystihol - žijeme, ako by Boha nebolo, smrť bola konečná a preto zachraňujeme svoj život.
Od všetkého náboženského sa upúšťa, zľahčuje, sviatosti dlhý čas nedostupné, koľkí odišli na večnosť nezaopatrení... To, čo by nás malo pritiahnuť k Bohu, nás naopak robí vlažnejšími...je to smutné...kto môže byť pre nás najväčšou spásou - hl. hygienik, zapredaní vedci, alebo živý BOH?
Marieta Ria
Áno, treba pomáhať ľuďom okolo seba, treba sa viac zaujímať o ich potreby a pomáhať, koľko sme schopní. Prihovoriť sa, utešiť, poradiť a poslúžiť v ich situácii. Zbavovať ich strachu a povzbudzovať.
Páči sa mi veľmi jedna myšlienka od Matky Terezy - Keď Ti Boh postaví nejakú dušu do cesty, znamená to, že máš pre ňu niečo urobiť! Je to veľká pravda. Snažím sa jej držať...
dominikguzman
Krásny pokojný den, áno, jedno treba robiť a druhé neopomínať, ďakujem ti, že aj toto pripomínaš, ale popierať moc a silu procesie je z tvojej strany veľký omyl. Dávaj si pozor na to, čo píšeš, pretože popieraš moc samotného Eucharistického Krista, nejde len o nejaký verejný úkon. Ono to nie je žiadna okázalá sviatosť. Je to podľa mňa tá najväčšia sviatosť Katolíckej cirkvi a najväčší dar od …More
Krásny pokojný den, áno, jedno treba robiť a druhé neopomínať, ďakujem ti, že aj toto pripomínaš, ale popierať moc a silu procesie je z tvojej strany veľký omyl. Dávaj si pozor na to, čo píšeš, pretože popieraš moc samotného Eucharistického Krista, nejde len o nejaký verejný úkon. Ono to nie je žiadna okázalá sviatosť. Je to podľa mňa tá najväčšia sviatosť Katolíckej cirkvi a najväčší dar od Boha nám ľuďom. Kňazi a biskupi majú veľkú moc meniť tento svet, oveľa väčšiu než laici, oni tu sú na to, aby viedli zvyšok stáda. Ak ťa moje želanie urazilo, či pohoršilo, tak prepáč. Veľmi ľahko vynášaš súdy nad inými, neviem, čo ťa tak veľmi škrie vnútri, ale dúfam ťa Pán uzdraví na duši. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni od zlého a privedie do života večného.
U.S.C.A.E.
to je naturalistický modernizmus čo tu v jednom kuse neobratne propaguje KPD. Boh je na prvom mieste bez Neho je pravé spoločenstvo utópia a dobro sa nám scvrkne na svetskú filantropiu a nakoniec zanikne a vráti sa pohanstvo najprv je spoločnosť Kresťanská a to ja používam ako synonymum Katolíckej potom post kresťanská potom protikresťanská čo je buď v súbehu s novopohanstvom alebo ide hneď za …More
to je naturalistický modernizmus čo tu v jednom kuse neobratne propaguje KPD. Boh je na prvom mieste bez Neho je pravé spoločenstvo utópia a dobro sa nám scvrkne na svetskú filantropiu a nakoniec zanikne a vráti sa pohanstvo najprv je spoločnosť Kresťanská a to ja používam ako synonymum Katolíckej potom post kresťanská potom protikresťanská čo je buď v súbehu s novopohanstvom alebo ide hneď za protikatolíctvom novopohanstvo

Cirkev nie je ani NGO ani svetská charita najprv sa hľadá Božie Kráľovstvo ako naplniť žalúdok a nechať zatratiť je diablovina prvej triedy a skutočná dobrota vyrastá z Pravej Viery čím diabol pokúšal ako prvým Krista? prenesene fixovaním sa na pozemskosť
Marieta Ria
dominikguzman i U.S.C.A.E. 100% -ný súhlas! Najprv hľadať Božie veci, až potom to ostatné...