Clicks2.7K
Libor Halik
1
Ukrajinská armáda prohrává-exnáčelník genštábu ČR Jiří Šedivý. Nejmodernější zbraně chce dodat Ukrajině USA parlament, ne USA prezident. I kdyby je dodali, nepomůže to Kyjevu, protože ukrajinští …More
Ukrajinská armáda prohrává-exnáčelník genštábu ČR Jiří Šedivý.

Nejmodernější zbraně chce dodat Ukrajině USA parlament, ne USA prezident. I kdyby je dodali, nepomůže to Kyjevu, protože ukrajinští vojáci nejsou na novou techniku vycvičeni. USA nemůže přímo dodat vojenské specialisty - to by hned vyprovokovalo jadernou odpověď ze strany Ruska. "Ruský medvěd vyroste a jaderně zničí USA, které se ho pokusí zkrotit příliš pozdě." Znělo proroctví mučedníka z rumunských komunistických gulagů Dudumana zesnulého r.1997. Řekl, že to bude z dopuštění Božího, protože "USA se staly homosexuální Sodomou." Pravoslavný starec Jonáš Ignatěnko Oděský předpověděl, že 3.světová válka nezačne přímým útokem mezi Ruskem a USA, ale že se bude připravovat účastí Ruska i USA a Západu na 2 roky trvající občanské válce na Ukrajině. Řecký pravoslavný světec Paisij Athoský předpověděl, že 3. světová válka začne vojenskou pomocí Ruska Řecku, až Turecko ohrozí řecké hranice. Rusko obsadí turecký Istanbul. "Ukrajina bude existovat ještě 3 roky, pokud zde pravoslavní věřící uspořádají kající pochody proti umělým potratům", předpověděl starec Jonáš Ignatěnko. Pochody začaly v létě 2012 (skončily na podzim 2013) skrze pravoslavné věřící laiky a 1 pravoslavného kněze. Zoufalé bylo, že ostatní duchovenstvo - pravoslavní kněží, biskupové, tehdejší metropolita Vladimír ani jiné církve se k malé skupině kajících pravoslavných laiků nepřidali. Trest Boží za vraždění dětí před porodem proto dopadne postupně na Ukrajinu a na celý svět. Kde je navíc i homosexuální Sodoma, bude trest ještě horší.

Armádní generál Ing. et Ing. Jiří Šedivý (* 3. ledna 1953, Manětín[1]) je bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu.
V roce 1990 byl ustanoven do funkce náčelníka štábu 4. tankové divize v Havlíčkově Brodě. V roce 1993 byl vyslán ke studiu na Vysokou válečnou školu Armády USA. Po absolvování studia v roce 1994 byl ustanoven do funkce velitele 4. brigády rychlého nasazení rovněž v Havlíčkově Brodě. Koncem roku 1995 měl nastoupit v Olomouci, ale krátce před převzetím funkce byl odeslán do Bosny a Hercegoviny k výkonu funkce velitele kontingentu AČR v misi IFOR (mise pod velením NATO). Po návratu v červenci 1996 po stáži na Generálním štábu AČR převzal funkci inspektora pozemního vojska AČR, později reorganizovanou na operační sekci Generálního štábu AČR. V září 1997 byl ustanoven do funkce velitele pozemního vojska AČR. V květnu 1998 byl jmenován prezidentem Václavem Havlem náčelníkem Generálního štábu AČR. Kromě personální práce bylo jeho hlavní náplní provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO. Samozřejmou součástí jeho práce představovala intenzivní spolupráce s orgány NATO. V prosinci roku 2002 ukončil výkon funkce a k 31. prosinci 2002 odešel do zálohy v hodnosti armádního generála.
V srpnu 2003 založil vlastní konzultační společnost Generals s. r. o., později působil jako konzultant ve firmě Euroenergy, spol. s r. o.
Je ženatý, má dvě dcery. cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Šedivý_(1953)

Veřejná doména
Libor Halik
K proroctví starce Jonáše Ignatěnka sedí i to, že Putin je tajným agentem USA+Izraele, úspěšně hrajícím ruského vlastence. Obama je tajným agentem ze Sovětského svazu, komunistického Ruska, hrajícím USA demokrata. Tito prezidenti blokují národní parlamenty a parlamenty blokují je. Proto proti sobě Rusko a USA přímo ještě neválčí. Pravoslavný starec Jonáš Ignatěnko Oděský předpověděl, že 3.…More
K proroctví starce Jonáše Ignatěnka sedí i to, že Putin je tajným agentem USA+Izraele, úspěšně hrajícím ruského vlastence. Obama je tajným agentem ze Sovětského svazu, komunistického Ruska, hrajícím USA demokrata. Tito prezidenti blokují národní parlamenty a parlamenty blokují je. Proto proti sobě Rusko a USA přímo ještě neválčí. Pravoslavný starec Jonáš Ignatěnko Oděský předpověděl, že 3.světová válka nezačne přímým útokem mezi Ruskem a USA, ale že se bude připravovat účastí Ruska i USA a Západu na 2 roky trvající občanské válce na Ukrajině.