Clicks360
hr.news

Istinski problem - no kardinal odgovara spremnim sloganima

Meksički kardinal Carlos Aguiar Retes promišljao je 26. travnja tijekom euharistijskog prijenosa uživo iz bazilike Guadalupe o tome kako reagiramo na otpadništvo toliko katolika od vjere.

Predvidljivo da se njegov odgovor sastojao u ponavljanju Franjinih mantri: "pedagogija pratnje", "solidarnost i milost svima", "nuđenje riječi Božje, a ne moralistička i stroga tumačenja", "društvena i kulturirana Crkva".

Ove mantre nije izmislio Franjo, ali su popratile pad Katoličke crkve. Nepotrebno je reći da ih protestantske sekte, koje nasljeđuju Katoličku crkvu u Latinskoj Americi, ne slijede.

Slika: Carlos Aguiar Retes, © wikicommons CC BY, #newsGfwfyvwrrb