Beatus 1
"...Przyjdźcie więc do mnie, aby znaleźć waszą Matkę; znajdziecie prawdziwy pokój, a waszymi owocami będą owoce miłości i dobra. Bądźcie pielgrzymami na ziemi i nie martwcie się z powodu prób, których doświadczycie ze strony złudnej arogancji bezbożnych. Oni więdną jak siano i są niczym. Skupiajcie całe wasze życie w Jezusie Sakramentalnym i upokórzcie się, albowiem w pokornym poznaniu was …More
"...Przyjdźcie więc do mnie, aby znaleźć waszą Matkę; znajdziecie prawdziwy pokój, a waszymi owocami będą owoce miłości i dobra. Bądźcie pielgrzymami na ziemi i nie martwcie się z powodu prób, których doświadczycie ze strony złudnej arogancji bezbożnych. Oni więdną jak siano i są niczym. Skupiajcie całe wasze życie w Jezusie Sakramentalnym i upokórzcie się, albowiem w pokornym poznaniu was samych uczynicie Go waszym naprawdę..."