Clicks501
Manuel Gabriel
Růženec je nejmocnější zbraní proti peklu, přemáhá neřesti, ničí hřích a vítězí nad herezemi. „Můj synu, dokonale znáš starobylou pobožnost mého růžence, jíž hlásal a šířil váš patriarcha a můj …More
Růženec je nejmocnější zbraní proti peklu, přemáhá neřesti, ničí hřích a vítězí nad herezemi.

„Můj synu, dokonale znáš starobylou pobožnost mého růžence, jíž hlásal a šířil váš patriarcha a můj služebník Dominik a jeho duchovní synové, vaši řádoví bratři. Toto duchovní cvičení je nesmírně příjemné mému Synu i mně, a je nanejvýš užitečné a svaté pro věřící.“
...
„Když můj služebník Dominik začal hlásat můj růženec ... obnova ve světě dosáhla takových výšin, že se zdálo, že lidé byli proměněni na andělské duchy a že andělé sestoupili z nebe, aby obývali zemi. ... Nikdo nebyl považován za opravdového křesťana, pokud neměl můj růženec a nemodlil se jej. ... Věhlas svatého růžence byl takový, že mi žádná pobožnost po vznešené mešní Oběti nebyla či není příjemnější.“
...
„Přeji si proto, aby byla [pobožnost růžence] v Církvi opět obnovena k útěše velkého počtu duší. Ty budeš tím, kdo bude hlásat můj růženec, a nabádat všechny věřící, aby se jej zbožně modlili.“
...
„Růženec bude nejmocnější zbraní proti peklu; bude přemáhat neřesti, ničit hřích a vítězit nad herezemi. Všichni ti, kteří se mi svěří skrze můj růženec, nebudou na věky zavrženi.“

Řekla Naše Paní, Svatá, Neposkvrněná a bez hříchu počatá Panna Maria, když de la Rochovi vložila růženec na krk.

Zdroj: rexcz.blogspot.com/…/tajemstvi-svetl…